Podrobnosti úlohy

Kliknutím na úlohu a následne na Zobraziť podrobnosti zobrazíte podrobné informácie o úlohe na nasledujúcich kartách:

Súhrn

Táto karta obsahuje prehľad nastavení úlohy.

Vykonania

Kliknite na kartu Vykonania pre zobrazenie výsledku každého spustenia úlohy. Ak je počet vykonaní príliš veľký, môžete použiť filter pre jednoduchšie vyhľadávanie.

Vykonania pre klientske úlohy zobrazujú zoznam počítačov s vami zvoleným výsledkom (použitie filtra). Kliknutím na Pridať filter môžete filtrovať zvolené vykonania podľa stavu:

Plánované

Posledný stav: Žiadny stav, Spustené, Dokončené, Neúspešné

Počítače, na ktorých bol zaznamenaný iný ako zvolený výsledok vykonania úlohy, nebudú zobrazené. Filter môžete zmeniť alebo vypnúť a zobraziť tak všetky počítače bez ohľadu na ich stav.

Môžete kliknúť na položku História a zobraziť tak podrobnosti o vykonaní klientskej úlohy vrátane času Výskytu, Stavu, Priebehu a Vyhľadania správy (ak je daná možnosť dostupná). Môžete tiež kliknúť na Názov počítača alebo Popis počítača a vykonať v prípade potreby ďalšie akcie, prípadne zobraziť podrobnosti počítača konkrétneho klienta. Pre vykonanie akcií na viacerých počítačoch použite začiarkavacie polia pre označenie počítačov a kliknite na tlačidlo Akcie.

ct_drill_down_history

note

Poznámka

Ak v tabuľke histórie spustení úloh nevidíte žiadne položky, skúste nastaviť filter Výskyt na dlhšie trvanie.

Pri inštalácii starších produktov spoločnosti ESET zobrazí záznam o klientskej úlohe nasledujúce informácie: Úloha bola doručená spravovanému produktu.

Spúšťače

Karta Spúšťače je dostupná len pre klientske úlohy a zobrazuje zoznam spúšťačov pre zvolenú klientsku úlohu. Pre správu spúšťača kliknite na daný spúšťač a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

edit_default Upraviť

Úprava vybraného spúšťača.

restart_default Znovu spustiť čo najskôr

Spustenie klientskej úlohy znova (čo najskôr) pomocou už existujúceho spúšťača bez potreby akýchkoľvek úprav.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie zvoleného spúšťača. Na vymazanie viacerých spúšťačov použite začiarkavacie polia na ľavej strane a kliknite na tlačidloVymazať.

duplicate_default Duplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvorenie nového spúšťača na základe označenej správy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

tasks_ct_details_triggers