Partnerské certifikáty

Ak sa vo vašom systéme nachádza Certifikačná autorita, mali by ste vytvoriť partnerský certifikát pre jednotlivé súčasti nástroja ESET Security Management Center. Každá zo súčastí (ESET Management Agent a ESMC Server) vyžaduje špecifický certifikát.

add_new_default Nová

Táto možnosť sa používa na vytvorenie nového certifikátu. Tieto certifikáty sa používajú pre ESET Management Agenta a ESMC Server.

add_new_default APN/ABM certifikát

Táto možnosť sa používa na vytvorenie nového APN/ABM certifikátu. Tento certifikát je používaný nástrojom MDM. Použitie tejto možnosti vyžaduje platnú licenciu.

icon_cert_usage Využitie certifikátu

Môžete si pozrieť, ktoré klienty používajú tento ESMC certifikát.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

edit_default Upraviť

Túto možnosť môžete použiť na úpravu popisu existujúceho certifikátu v zozname.

icon_export Exportovať

Táto možnosť sa používa na export certifikátu v podobe súboru. Tento súbor je potrebný pri inštalácii ESET Management Agenta lokálne na počítač alebo pri inštalácii MDM.

icon_export Exportovať ako Base64...

Táto možnosť sa používa na export certifikátu v podobe súboru .txt.

icon_undo_default Zneplatniť

Ak už nechcete používať konkrétny certifikát, kliknite na Zneplatniť. Po použití tejto možnosti bude certifikát permanentne zneplatnený a zároveň vylúčený. Táto informácia bude odoslaná ESET Management Agentom pri ďalšom pripojení. Neplatné certifikáty nebudú akceptované nástrojom ESET Security Management Center.

important

Dôležité

Pred zneplatnením certifikátu sa uistite, že ho už nepoužívajú žiadne ESET Management Agenty. Po zneplatnení certifikátu sa súčasti nebudú môcť pripojiť k ESMC Serveru. Ak chcete obnoviť funkčnosť, preinštalujte súčasti s použitím platného certifikátu.

move_default Prístupová skupina

Certifikáty alebo certifikačné autority môžu byť presunuté do inej statickej skupiny. Stanú sa tak dostupnými pre používateľov, ktorí majú pre danú statickú skupinu pridelené dostatočné prístupové práva. Zistiť, v ktorej domácej skupine sa konkrétny certifikát nachádza, je veľmi jednoduché – stačí kliknúť na daný certifikát a zo zobrazeného roletového menu vybrať možnosť move_default Prístupová skupina. Domáca skupina certifikátu je zobrazená v prvom riadku kontextovej ponuky (napríklad /All/San Diego.  Prezrite si náš ukážkový scenár o zdieľaní prístupu k certifikátom).

important

Dôležité

Budú sa vám zobrazovať len tie certifikáty, ktoré sú umiestnené vo vašej domácej skupine (za predpokladu, že máte pridelené povolenia na čítanie certifikátov). Certifikáty vytvorené počas inštalácie ESMC sú zahrnuté v skupine Všetko a prístup k nim tak majú iba správcovia.

Zobraziť zneplatnené – zobrazí všetky vaše zneplatnené certifikáty.

Certifikát agenta pre serverom asistovanú inštaláciu – tento certifikát sa generuje počas inštalácie servera za predpokladu, že ste zvolili možnosť Generovať certifikáty.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.