Dvojúrovňové overovanie

Dvojúrovňové overovanie (2FA) poskytuje najbezpečnejšiu formu prihlásenia do ESMC Web Console.

Dvojúrovňové overovanie je zabezpečené technológiou ESET Secure Authentication od spoločnosti ESET. ESET Secure Authentication nie je potrebné inštalovať, ESMC sa automaticky prihlási na servery spoločnosti ESET pre overenie používateľov, ktorí sa pokúšajú prihlásiť do ESMC Web Console.

Používatelia, pre ktorých je povolené dvojúrovňové overovanie, sa musia prihlásiť do nástroja ESET Security Management Center pomocou ESET Secure Authentication.

Bližšie informácie o funkciách a výhodách produktu ESET Secure Authentication nájdete na jeho stránke.

Počet používateľov, ktorí sa môžu prihlásiť do ESMC pomocou dvojúrovňového overovania ESA, nie je obmedzený.

HTTP Proxy nastavenia nie sú aplikované v rámci komunikácie so zabezpečenými autentifikačnými servermi (dvojúrovňové overovanie – 2FA).

V ESMC 7.1 a novších verziách môžete povoliť dvojúrovňové overovanie aj pre účet správcu.

Požiadavky

Dvojúrovňové overovanie pre iného používateľa je možné zapnúť len v prípade, že máte pridelené povolenie na zápis, ktoré vám umožňuje robiť zmeny v nastaveniach daného používateľa. Po zapnutí tejto funkcie si musí daný používateľ pred prihlásením do Web Console nastaviť dvojúrovňové overovanie. Cez SMS správu mu bude doručený odkaz, pomocou ktorého si zobrazí postup na nastavenie dvojúrovňového overovania.

Dvojúrovňové overovanie nefunguje bez priameho prístupu k serverom dvojúrovňového overovania ESET. Je nevyhnutné povoliť vo firewalle aspoň určité servery dvojúrovňového overovania. Ak je nastavené proxy v sekcii Viac > Nastavenia servera > Pokročilé nastavenia > HTTP proxy, nevzťahuje sa na dvojúrovňové overovanie.

note

Poznámka

Serverom asistovaná inštalácia nie je povolená pre používateľov s dvojúrovňovým overovaním.

Ako zapnúť dvojúrovňové overovanie pre používateľa Web Console?

1.Vytvorte nového používateľa alebo použite existujúceho.

2.V ESMC Web Console prejdite do časti Viac > Používatelia.

3.Kliknite na používateľa a vyberte možnosť Dvojúrovňové overovanie > apply_default Zapnúť.

4.Pri ďalšom prihlásení bude používateľ vyzvaný, aby zadal svoje telefónne číslo.

5.Nainštalujte mobilnú aplikáciu ESET Secure Authentication na mobilný telefón používateľa pomocou odkazu v SMS správe alebo QR kódu.

6.Ak sa aplikácia nainštaluje pomocou tokenu, vaša inštancia ESMC bude pridaná do aplikácie.

7.Pokračujte prihlásením a po výzve zadajte do Web Console jednorazové heslo vygenerované mobilnou aplikáciou. Nové heslo bude vygenerované mobilnou aplikáciou pri každom prihlásení.