Vytvorenie natívneho používateľa

Ak chcete vytvoriť nového natívneho používateľa, kliknite na možnosť Viac > Používatelia > Pridať nového > Nový natívny používateľ.

note

Poznámka

Pre správne vytvorenie používateľa sa riaďte týmto postupom:

1.Rozhodnite sa, ktorá statická skupina sa má stať domácou skupinou daného používateľa. V prípade potreby vytvorte novú skupinu.

2.Rozhodnite sa, ktorú sadu povolení chcete danému používateľovi prideliť. V prípade potreby vytvorte novú sadu povolení.

3.Postupujte podľa krokov uvedených v tejto kapitole pre nastavenie a vytvorenie účtu používateľa.

admin_create_new_native_user1

Základné

Zadajte Používateľské meno a prípadne aj Popis.

Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

Zvoľte Domácu skupinu. Ide o statickú skupinu, v ktorej budú automaticky zahrnuté všetky objekty vytvorené daným používateľom.

Nastaviť heslo

Heslo používateľa by malo mať minimálne 8 znakov. Zároveň by nemalo obsahovať používateľské meno.

Účet

Zapnuté – označte túto možnosť, ak chcete, aby bol účet aktívny (ak chcete účet aktivovať neskôr, zrušte výber danej možnosti).

Vyžaduje sa zmena hesla – ak označíte túto možnosť, daný používateľ bude musieť po prvom prihlásení do ESMC Web Console zmeniť svoje heslo.

Platnosť hesla (dni) – táto možnosť udáva platnosť hesla v dňoch, pričom po uplynutí stanoveného počtu dní musí byť heslo zmenené.

Automaticky odhlásiť (min) – táto možnosť udáva časový interval nečinnosti (v minútach), po uplynutí ktorého je používateľ automaticky odhlásený z Web Console. Vypnúť automatické odhlásenie používateľa môžete zadaním 0 (nuly).

Celé meno, E-mailový kontakt a Telefónny kontakt slúžia na lepšiu identifikáciu používateľa.

Sady povolení

K používateľovi je možné priradiť viacero sád povolení.

Môžete vybrať prednastavenú sadu povolení (zobrazenú nižšie) alebo môžete použiť vlastnú sadu povolení.

Sada povolení posudzovateľa – práva len na čítanie pre skupinu Všetko.

Sada povolení správcu – úplné prístupové práva pre skupinu Všetko.

Sada povolení serverom asistovanej inštalácie – minimálne prístupové práva vyžadované pre serverom asistovanú inštaláciu.

Sada povolení Enterprise Inspector pre posudzovateľa – minimálne prístupové práva len na čítanie (pre skupinu Všetko) potrebné pre používateľa ESET Enterprise Inspector.

Sada povolení Enterprise Inspector pre server – prístupové práva (pre skupinu Všetko) potrebné pre proces inštalácie ESET Enterprise Inspector a ďalšiu automatickú synchronizáciu medzi ESET Enterprise Inspector a ESMC.

Sada povolení Enterprise Inspector pre používateľa – prístupové práva na zápis (pre skupinu Všetko) potrebné pre používateľa ESET Enterprise Inspector.

Každá sada povolení poskytuje povolenia len pre tie objekty, ktoré sú obsiahnuté v Statických skupinách zvolených v danej sade povolení.

Používatelia, ktorí nemajú priradenú žiadnu sadu povolení, sa nebudú môcť prihlásiť do Web Console.

warning

Upozornenie

Všetky predvolené sady povolení majú v sekcii Statické skupiny nastavenú skupinu Všetko. Používateľom preto tieto sady povolení prideľujte veľmi obozretne. Používatelia s týmito sadami povolení by disponovali oprávneniami vzťahujúcimi sa na všetky objekty v ESMC.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie používateľa.