Viac

Sekcia Viac predstavuje pokročilý modul nastavení nástroja ESET Security Management Center. Táto sekcia obsahuje nástroje, ktoré správcovi umožňujú spravovať bezpečnostné riešenia spustené na klientskych počítačoch, ako aj nastavenia ESMC Servera. Tieto nástroje môžete použiť na nastavenie vášho sieťového prostredia tak, aby kládlo nízke požiadavky na údržbu.

V tejto sekcii sa nachádza:

Šablóny dynamickej skupiny

Odoslané súbory

Karanténa

Správa licencií

Vylúčenia

Prístupové práva

Certifikáty

Nastavenia servera