ESMC Web Console

ESMC Web Console je hlavné používateľské rozhranie používané na komunikáciu s ESMC Serverom. Je to v podstate ovládací panel a tiež centrálne miesto, z ktorého môžete spravovať všetky svoje bezpečnostné riešenia ESET. Web Console je webové rozhranie, ktoré sa používa prostredníctvom webového prehliadača (pozrite si časť Podporované webové prehliadače) z akéhokoľvek miesta a zariadenia, ktoré má prístup na internet. Keď sa po prvýkrát prihlásite do Web Console, zobrazí sa Sprievodca spustením.

Štandardné rozloženie ESMC Web Console:

Prihlásený používateľ je zobrazený v pravom hornom rohu obrazovky, kde sa tiež nachádza odpočítavadlo času, po uplynutí ktorého dôjde k automatickému odhláseniu. Pre okamžité odhlásenie kliknite na tlačidlo Odhlásiť. Po vypršaní relácie (v prípade, že používateľ je neaktívny) sa musí používateľ znova prihlásiť.

Ak chcete zmeniť Nastavenia používateľa, kliknite na svoje prihlasovacie meno v pravom hornom rohu rozhrania ESMC Web Console.

Kedykoľvek môžete kliknúť na ikonu information v pravej hornej časti obrazovky pre zobrazenie ponuky Pomocníka. Po kliknutí na prvý odkaz v tejto ponuke sa vždy zobrazí kapitola Online pomocníka, ktorá popisuje aktuálne prehliadanú časť rozhrania Web Console.

Menu je dostupné vždy na ľavej strane obrazovky okrem prípadu, keď používate sprievodcu. Kliknite na ikonu expand_menu pre rozbalenie menu na ľavej strane obrazovky. Zbaliť menu je možné kliknutím na collapse_menu.

Ikona gear_icon vždy predstavuje dostupnosť kontextového menu.

Kliknite na možnosť update_default Obnoviť, ak chcete obnoviť/znova načítať zobrazené informácie.

Kliknite na logo ESET Security Management Center pre otvorenie riadiaceho panela.

dashboard

Prehľad stavu vám ukáže, ako čo najlepšie využiť nástroj ESET Security Management Center. Položky, ktoré sa tu nachádzajú, vás prevedú jednotlivými krokmi odporúčaných nastavení.

fs_getting_to_know_status_overview

Zobrazenie stromovej štruktúry má špecifické ovládanie. Stromová štruktúra sa nachádza na ľavej strane, dostupné akcie nájdete v dolnej časti. Kliknutím na položku v stromovej štruktúre sa zobrazia nastavenia pre príslušnú položku.

Tabuľky vám umožňujú spravovať jednotky pomocou riadkov individuálne alebo v skupinách (ak je označených viac riadkov). Kliknutím na riadok sa zobrazia nastavenia dostupné pre jednotky v danom riadku. Údaje v tabuľkách môžete filtrovať a zoraďovať.

computer_new_task

Objekty v ESMC môžete upravovať pomocou sprievodcu. Používanie sprievodcu je vždy rovnaké:

Jednotlivé kroky sú orientované vertikálne, čiže zhora nadol.

K jednotlivým krokom sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Nesprávne vyplnené údaje budú vyznačené, ak prejdete kurzorom myši na ďalšie pole. Kroky sprievodcu s nesprávne vyplnenými údajmi budú takisto vyznačené.

Možnosť Dokončiť sa zobrazí až po správnom vyplnení všetkých vstupných údajov.

fs_getting_to_know_web_console_wizard