Eksportowanie klucza publicznego

Aby wyeksportować urząd certyfikacji, kliknij kolejno pozycje Więcej > Urzędy certyfikacji.

Eksportowanie klucza publicznego z urzędu certyfikacji:

1.Wybierz z listy urząd certyfikacji, którego chcesz użyć, i zaznacz pole wyboru obok niego.

2.Wybierz kolejno opcje Czynności > export_default Eksportuj klucz publiczny. Klucz publiczny zostanie wyeksportowany w postaci pliku .der. Wpisz nazwę klucza publicznego i kliknij opcję Zapisz.

note

Uwaga

Usunięcie domyślnego urzędu certyfikacji ESMC i utworzenie nowego nie będzie miało oczekiwanego skutku. Przed zastąpieniem urzędu certyfikacji należy utworzyć i rozpowszechnić certyfikaty równorzędne podpisane przez nowy urząd certyfikacji. Należy również zmienić certyfikat serwera w ustawieniach serwera, a następnie uruchomić ponownie usługę serwera ESMC.

export_a_public_key

Eksportowanie klucza publicznego w formacie Base64 z urzędu certyfikacji:

1.Wybierz z listy urząd certyfikacji, którego chcesz użyć, i zaznacz pole wyboru obok niego.

2.Wybierz kolejno opcje Czynności > export_default Eksportuj klucz publiczny jako Base64. Możesz także pobrać certyfikat kodowany w formacie Base64 jako plik.

export_public_key_cerf

note

Uwaga

Aby eksportować klucz publiczny, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną listą uprawnień.