ESET Security Management Center — informacje

Aby otworzyć okno Informacje, należy przejść do obszaru Pomoc > Informacje. To okno zawiera szczegółowe informacje o wersji programu ESET Security Management Center. W górnej części okna znajdują się informacje na temat liczby podłączonych urządzeń klienckich i aktywnych licencji. Znajduje się tam też lista zainstalowanych modułów programu, informacja o systemie operacyjnym oraz licencja używana przez program ESMC do pobierania aktualizacji modułów (ta sama licencja została użyta do aktywacji programu ESMC). W tym oknie wyświetlane są informacje o bazie danych, takie jak nazwa, wersja, rozmiar, nazwa hosta i użytkownik.

note

Uwaga

Instrukcje na temat znajdowania wersji komponentu ESMC zawiera ten artykuł w bazie wiedzy firmy ESET.