Uživatelské rozhraní ESMC Web Console

Všechny klienty můžete spravovat prostřednictvím ESMC Web Console. Ta je dostupná z jakéhokoli zařízení s podporovaným internetovým prohlížečem. ESMC Web Console je rozdělena do několika hlavních sekcí:

1.V horní části ESMC Web Console je umístěno Rychlé vyhledávání. Po kliknutí na ikonu si můžete vybrat, zda chcete vyhledávat podle:

oNázvu počítače, popisu nebo IP adresy – po zadání hledaného výrazu (názvu stanice, popisu stanice, IPv4/IPv6 adresy nebo názvu skupiny) stiskněte klávesu Enter. Následně budete přesměrování do sekce Počítače, ve které se zobrazí klienti odpovídající hledanému výrazu.

oNázvu detekce – po zadání hledaného výrazu a stisknutí klávesy Enter budete přesměrováni do sekce Detekce.

oUživatelského jména – po zadání jména uživatele a stisknutí klávesy Enter budete přesměrováni do sekce Uživatelé zařízení.

2.V menu rychlé odkazy naleznete přístup k nejčastěji používaným funkcím.

Rychlé odkazy

Konfigurace počítačů

Přidat nový počítač

Přidat nové mobilní zařízení

Další možnosti nasazení

Přidat uživatele zařízení

 

Správa počítačů

Vytvořit klientskou úlohu

Vytvořit novou politiku

Přiřadit politiku

 

Stav počítačů

Generovat přehled

 

3.Hlavní menu ESMC v levé části obrazovky obsahuje následující záložky:

oNástěnka

oPočítače

oDetekce

oPřehledy

oÚlohy

oInstalační balíčky

oPolitiky

oUživatelé zařízení

oOznámení

oStav serveru

oDalší

4.Tlačítka v dolní části obrazovky jsou unikátní pro každou sekci a funkci. Detailně jsou popsána v jednotlivých kapitolách.

Obecná pravidla

Vyžadované nastavení je vždy označeno červeným vykřičníkem.

Pokud budete kdykoli při práci s ESET Security Management Center potřebovat nápovědu, najeďte v horní části okna na ikonu information (otazníku) a vyberte možnost <Aktuální okno> – Nápověda. Následně se vám zobrazí související informace k aktuálně zobrazené části ESMC Web Console.