Safetica software

Co je Safetica?

Safetica je řešení třetí strany, které je součástí ESET Technology Alliance. Safetica poskytuje IT řešení pro zabránění ztráty dat (DLP) a doplňuje tak portfolio bezpečnostních řešení ESET. Primárním účelem Safetica software je:

Zabránění ztráty dat – monitorování všech pevných disků, USB jednotek, síťového přenosu, e-mailů a tiskáren stejně jako aplikací přistupujících k souborům

Reportování a blokování aktivity – pro souborové opera,ce webové stránky, e-maily, instant messaging, používání aplikací a vyhledávání

Jak Safetica pracuje?

Safetica vyžaduje nasazení agenta (Safetica Endpoint Client) na každou stanici z níž chcete získat data a zajišťuje komunikaci mezi serverem (Safetica Management Service). Tento server shromažďuje informace o aktivitách na pracovních stanicích a distribuuje na ně politiky pro ochranu dat.

Integrace Safetica v ESMC

ESET Management Agent detekuje a reportuje Safetica aplikace jako ESET aplikace v Detailech zařízení v sekci Instalované aplikace. ESMC Web Console vás upozorní na dostupnost nové verze Safetica agenta. Zároveň jej prostřednictvím klientské úlohy pro instalaci aplikace dokážete prostřednictvím ESMC Web Console aktualizovat přímo z ESET repozitáře.

Safetica Agenta můžete nainstalovat také prostřednictvím klientské úlohy Spustit příkaz.

msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

Kde "Server_name" je název nebo IP serveru, na kterém máte nainstalovánu Safetica Management službu.

Přidáním parametru /silent na konec příkazu zajistíte spuštění instalace v tzv. "tichém" režimu. Příklad: msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name /silent

Pro nainstalování Safetica Agenta výše uvedeným způsobem se již musí .msi balíček na cílové stanici nacházet. Pro spuštění instalace z .msi balíčku nacházejícího se na sdíleném úložišti je nutné v příkazu definovat cestu: msiexec /i Z:\sharedLocation\safetica_agent.msi STSERVER=Server_name