Důležité kroky po aktualizaci z ERA

Pokud jste provedli aktualizaci z ERA 6.5, zkontrolujte uživatele a sady oprávnění, případně nastavení serveru. To vše z důvodu změn v bezpečnostním modelu v ESET Security Management Center. Objektem nejsou pouze počítače, ale také úlohy, oznámení, politiky, certifikáty, instalační balíčky nebo sady oprávnění. Pro více informací přejděte do kapitoly seznam oprávnění.

note

Poznámka

Po provedení aktualizace ESMC doporučujeme před opětovným načtením Web Console smazat cache a cookies ve vašem prohlížeči.

Uživatelé a sady oprávnění

Administrátor by měl zkontrolovat všechny uživatele a jim přiřazené sady oprávnění. Nový bezpečnostní model je založen na statických skupinách, proto doporučujeme navrhnout si vhodnou strukturu skupin a dle nich vytvořit oprávnění. Oprávnění můžete přiřadit nativním uživatelům i namapovaným doménovým skupinám.

important

Důležité

Nezapomeňte uživatelům nastavit domovskou skupinu a přiřadit oprávnění, které jim zajistí přístup do této skupiny. Všechny objekty, které uživatel vytvoří, se automaticky umístí do jeho domovské skupiny.

Po provedení aktualizace budou uživatelé rozděleni na dvě skupiny:

Pro uživatelé, kteří neměli v ERA přiřazené oprávnění pro přístup k nejnadřazenější skupině Všechna zařízení, nebude v ESMC tato skupina jejich domovskou. Tito uživatelé nebudou mít přiřazeno nové oprávnění pro přístup ke skupinám a počítačům, proto po přihlášení neuvidí žádná zařízení.

Uživatelům, kteří měli měli v ERA oprávnění pro přístup ke statické skupině Všechna zařízení, přístup zůstane. Automaticky jim bude přiděleno nové oprávnění pro přístup ke skupinám a počítačům.

Úlohy a podmínky spuštění

Klientské úlohy a Serverové úlohy naleznete v hlavním menu na záložce Úlohy.

Od verze ERA 6.5 může mít každá serverová úloha právě jednu podmínku spuštění. Počet serverových úloh se po provedení aktualizace na novou verzi automaticky navýší o počet přidělených podmínek spuštění. Vytvořené serverové úlohy a jejich podmínky spuštění si zkontrolujte v sekci Úlohy > Serverové úlohy.

Přehledy, šablony a další objekty

Po provedení aktualizace patří všechny objekty pod nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení. Jako administrátor máte několik možnosti, jak dalším uživatelům k těmto objektům umožnit přístup:

Vytvořte kopii objektů a přesuňte je do jejich domovské skupiny.

Přesuňte objekty do sdílené skupiny, do níž mají přístup ostatní uživatelé.

Uživatelům přiřaďte sadu oprávnění, která jim zajistí přístup do konkrétní statické skupiny (například Všechna zařízení, ale omezte přístup jen na konkrétní typ objektu – například politiky.

Statické a dynamické skupiny

Základním prvkem nového bezpečnostního modelu představeného v ESMC 7 jsou statické skupiny. Každý objekt se nachází právě v jedné statické skupině. Po dokončení aktualizace se struktura skupin (statických ani dynamických) nezmění. Uživatelům však musíte přidělit oprávnění pro přístup ke skupině objektů – nastavit jim domovskou skupinu a oprávnění pro manipulaci s objekty, které se nacházejí v jiných skupinách.