Přehledy

Přehledy představují nástroj pro získání dat z databáze v přehledné podobě. Tato sekce konzole je rozdělena do dvou částí:

Kategorie a šablony – tato záložka se zobrazí pokaždé, když přejdete do sekce Přehledy. Máte zde k dispozici seznam všech šablon rozdělených do tematických kategorií. Podle potřeby si můžete vytvářet nové šablony i kategorie a provádět s přehledy související akce.

Naplánované přehledy – na této záložce si můžete prohlédnout, u jakých přehledů máte naplánováno pravidelné zasílání na e-mail a v případě potřeby můžete rovnou naplánovat pravidelné generování dalších přehledů.

Přehledy jsou generovány ze šablon, které jsou umístěny v jednotlivých kategoriích. Přehledy si můžete vygenerovat jednorázově nebo si jejich generování naplánovat. Pro okamžité vygenerování a zobrazení přehledu na něj najeďte myší a klikněte na tlačítko Vygenerovat nyní. Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, kliknutím na tlačítko Nová šablona přehledu si vytvořte novou s vlastními parametry. Pokud si nevyberete žádnou předdefinovanou šablonu přehledu, kliknutím na tlačítko Nová šablona přehledu si vytvořte novou šablonu s vlastními parametry. Vytvořit si můžete také vlastní kategorii, do které si umístíte své přehledy, a hotové šablony (například z jiného serveru) můžete importovat.

search_bar V horní části této sekce se nachází vyhledávání. Vyhledávat můžete podle názvu kategorií a šablon přehledů, nikoli však v popisu. Pomocí ikon se šipkami můžete rychle sbalit a rozbalit všechny kategorie.

Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Prostřednictvím filtru access_group Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

Používání šablon přehledů

Na dlaždici reprezentující šablonu přehledu klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon: K dispozici jsou následující možnosti:

play_defaultVygenerovat

Kliknutím se přehled vygeneruje a zobrazí.

download_default Stáhnout

Pro vygenerování a stažení přehledu klikněte na tlačítko Vygenerovat a stáhnout. Vybrat si můžete formát .pdf, .ps nebo .csv. CSV je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;.

schedule_default Naplánovat

Naplánovat přehled – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete definovat podmínku spuštění, kritérium a způsob doručení přehledu. Všechny naplánované přehledy naleznete na záložce Naplánované přehledy.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte šablonu přehledu. Následně se zobrazí průvodce, stejný jako při vytváření nové šablony přehledu.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii vybrané šablony přehledu.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou šablonu přehledu.

icon_exportExportovat…

Kliknutím exportujete šablonu do .dat souboru.

Používání kategorií přehledů

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon v pravé části záhlaví kategorie se zobrazí kontextové menu. K dispozici jsou následující možnosti:

add_new_default Nová kategorie

Zadejte název a vytvořte si novou kategorii šablon přehledů.

add_new_default Nová šablona přehledu

Kliknutím vytvoříte v dané kategorii novou šablonu přehledu.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte kategorii společně se šablonami.

edit_default Změnit…

Kliknutím změníte název kategorie.

icon_exportExportovat…

Kliknutím exportujete kategorii společně se všemi šablonami do .dat souboru. Pomocí možnosti Import šablon přehledů je můžete kdykoli importovat. To je užitečné například při migraci na jiný ESMC server.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti přesunete kategorii společně se šablonami do jiné statické skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé. Pomocí této možnosti přesunete kategorii společně se šablonami do jiné statické skupiny, aby k ní měli přístup další uživatelé. Ke všem šablonám má přístup výchozí účet Administrator.

 

important

Důležité

Funkce pro Import / icon_export Export šablon přehledů je určena pro importování a exportování šablon, nikoli vygenerovaných přehledů s aktuálními daty.

Oprávnění pro přístup k přehledům

Šablony přehledů jsou statické objekty umístěné ve struktuře objektů ESMC databáze. Nová šablona přehledu se vytvoří v domovské skupině uživatele, které ji vytvářel. Aby k nové šabloně měli přístup ostatní uživatelé, musí mít potřebná oprávnění. Stejným způsobem musíte mít přístup k objektům (počítačům), ze kterých se mají data v přehledu zobrazit. Příklad: při vygenerování přehledu Stav počítačů budou v přehledu zohledněna data pouze ze zařízení, k nimž máte alespoň přístup pro čtení.

important

Důležité

Číst – uživatel si může zobrazit kategorie přehledů a jednotlivé přehledy. Na základě šablon si uživatel může přehledy vygenerovat. Uživateli se budou přehledy zobrazovat na nástěnce.

Použít – oprávnění pro změnu přehledů zobrazených na nástěnce. Uživatel si může vybrat některý z existujících přehledů.

Zápis – oprávnění pro vytvoření, úpravu nebo odebrání šablon přehledů a jejich kategorií.

Všechny předdefinované přehledy jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení.