Offline licence

Pro aktivaci ESMC a spravovaných bezpečnostních produktů ESET můžete používat offline licenční soubor vygenerovaný na portále ESET Business Account. Mějte na paměti, že každý offline licenční soubor je vygenerován pro konkrétní produkt, například ESET Endpoint Security. Offline soubor byste měli používat výhradně pro aktivaci klientů, kteří nemají přístup k licenčním serverům ESET. Tento soubor nepoužívejte v případě, kdy je klient připojen k internetu prostřednictvím proxy, která omezuje jeho přístup k ESET službám. Pro předplacené licence není možné vytvářet offline licenční soubory.

Pro nahrazení existujícího offline souboru:

1.Starý licenční soubor smažte z ESMC i ESET Business Account.

2.V ESET Business Account si vytvořte nový offline soubor.

3.Importujte nový soubor do ESMC.

4.Přeaktivujte klienty novou licencí.

important

Důležité

Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny. Licence není možné rozdělit.

Offline licenční soubor

Pro vytvoření offline souboru a jeho import:

1.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Správa licence, klikněte na tlačítko Další a vyberte možnost Přidat licenci.

2.Vyberte možnost Offline licenční soubor a zkopírujte si token licenčního souboru.

active_add_offline_license

3.Přihlaste se ke svému účtu na portále ESET Business Account, ve kterém máte přidány své licence.

4.Klikněte na licenci, kterou chcete exportovat, a z kontextového menu vyberte možnost Vytvořit offline licenční soubory.

5.Vyberte produkt, pro nějž chcete licenci vytvořit, zadejte název souboru a počet jednotek (představující počet klientů pro daný soubor).

6.Zaškrtněte možnost Povolit správu prostřednictvím ESET konzole pro vzdálenou správu a vložte zkopírovaný token licenčního souboru z ESMC do pole Token ESET konzole pro vzdálenou správu.

create_offline_license_file

7.Klikněte na tlačítko Generovat.

 

Pro stažení souboru:

1.Klikněte na licence a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

2.Přejděte na záložku Offline licenční soubory.

3.Klikněte na vámi vytvořený offline soubor a vyberte možnost Stáhnout.

Vraťte se zpět do ESMC a sekce Správa licence:

1.Klikněte na tlačítko Vyberte soubor a najděte offline licenční soubor, který jste si stáhli z ESET Business Account.

2.Klikněte na tlačítko Nahrát a Přidat licence.

active_add_lic_token