MSP uživatelé

V průběhu vytváření společnosti prostřednictvím průvodce pro konfiguraci MSP zákazníka můžete vytvořit speciálního nativního uživatele (tzv. MSP uživatele). Oprávnění vytvořeného uživatele si můžete zkontrolovat, případně kdykoli upravit v sekci Další > Přístupová oprávnění > Uživatelé.

V případě potřeby si můžete vytvořit vlastního MSP uživatele, například pro MSP nebo prodejce.

Oprávnění MSP uživatele:

Může se přihlásit do ESMC Web Console, spravovat svá zařízení a objekty, k nimž má přístup.

Může vytvářet další uživatele se stejným nebo nižším oprávněním.

Nemůže vytvářet uživatele zařízení.  V případě požadavků na vytvoření uživatelů zařízení je nutné kontaktovat administrátora.

important

Důležité

Synchronizace s AD není dostupná pro uživatele vytvořené v průběhu konfigurace MSP společnosti.

ESMC pro každého MSP uživatele eviduje následující nastavení:

Popis – nativní uživatel vytvořený průvodcem konfigurací MSP zákazníka

Štítky – každému uživateli je přiřazen štítek s názvem společnosti

Domovská skupina – statická skupina dané společnosti

Automatické odhlášení – 15 minut

Účet je aktivní a není vyžadována změna hesla

Sady oprávnění – každý MSP uživatel má přiřazeny 2 sady oprávnění. Jednu ke své domovské skupině a druhou pro přístup do skupiny Sdílené objekty.

 

msp_user