ESMC pro poskytovatele spravovaných služeb

Kdo je MSP

MSP je zkratka pro "Managed Service Provider". MSP obvykle poskytují IT služby svým zákazníků, například správu bezpečnostních produktů (například ESET Endpoint Antivirus). MSP mají jiné požadavky a potřeby při používání ESMC, než SMB nebo enterprise zákazníci. Doporučujeme se tedy podívat na scénáře nasazení pro MSP. Pro více informací o ESET MSP programu kontaktujte lokálního partnera ESET nebo navštivte webovou stránku ESET Managed Service Provider Program.

Struktura entit v MSP

msp_structure

Distributor – distributorem je ESET partner, MSP nebo MSP Manager.

MSP Manager – spravuje více MSP společností. MSP Manager může mít přímo pod sebou koncové zákazníky.

MSP – cílový čtenář této příručky. MSP poskytuje služby svým zákazníkům. MSP například vzdáleně spravuje počítače zákazníka, instaluje na ně a spravuje bezpečnostní produkty ESET.

Spravovaný MSP – zastává podobnou roli jako MSP, nicméně je spravován MSP Managerem.

Zákazník – koncový uživatel licence na ESET produkt. Zákazník by neměl konfigurovat produkty ESET.

Specifika MSP prostředí

Infrastruktura konzole pro vzdálenou správu se v případě MSP obchodního modelu liší od SMB nebo enterprise prostředí. V MSP prostředí se typicky zákazníci nacházejí mimo síť MSP společnosti. ESMC Server může být zároveň hostován mimo síť MSP společnosti. ESET Management Agenti musí mít přímou konektivitu na ESMC Server z veřejné části internetu. Doporučená konfigurace ESMC serveru pro MSP:

Hostovaný ve veřejném cloudu.

Hostovaný v privátním cloudu. V tomto případě je nutné zajistit otevření portů tak, aby byl ESMC server viditelný z internetu.)

Hostovaný v privátní síti MSP. (Vyžaduje použití HTTP Proxy pro směrování komunikace z internetu, pokud není server přímo viditelný.)

 

Obecné postupy

Centralizovaný přístup – zákazníci přistupují k ESMC serveru prostřednictvím internetu. ESMC Web Console může být dostupná pouze ze sítě MSP společnosti.

 

msp_infra1

 

Distribuovaný přístup – zákazníci přistupují k ESMC serveru prostřednictvím internetu. ESMC Web Console je pro MSP dostupná z internetu. V tomto případě doporučujeme aktivovat 2FA.

 

msp_infra2
 

Migrace z ERA 6.5 a ESMC 7.x

Pokud jste již dříve využívali MSP licence, po aktualizování ESMC Serveru na verzi 7.2 dojde k synchronizování MSP stromu. Existující statické a dynamické skupiny skupiny zůstanou beze změny, pouze se vytvoří nový MSP strom. Vytvořený MSP strom nemusíte používat. Nicméně doporučujeme přesunout zařízení do skupin v MSP stromu.

Synchronizace s EMA 1

MSP funkce ESMC nejsou dostupné pro EMA 1 účty. Prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora můžete z EMA 1 účtu importovat pouze licence (stejně jako v ERA 6.x).