Identifikace hardware

ESMC získává detailní informace o každém připojeném zařízení a používá je k jejich rozpoznávání. Každé zařízení ESMC zařadí do jedné z následujících kategorií, a zjistit ji můžete na záložce device_default Počítače ve sloupci Identifikace hardware.

Detekce hardware je zapnutá – detekce je aktivní a korektně funguje.

Detekce hardware je zapnutá – detekce byla zakázána uživatelem nebo automaticky za strany ESMC serveru.

Žádné informace o hardware – nejsou k dispozici žádné informace o hardware, nebo na zařízení běží nepodporovaný operační systém, případně je na něm nainstalovaná starší verze agenta.

Detekce nevěrohodného hardware – detekci uživatel označil jako nedůvěryhodnou, a proto bude vypnuta. Tento stav můžete zaznamenat pouze před dalším intervalem replikace, kdy jste vypnuli detekci.