Vytvoření balíčku Agenta (a bezpečnostního produktu ESET)

Pomocí níže uvedených kroků můžete vytvořit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET. Tento průvodce je velmi podobný jako ten, který se zobrazí v průvodci prvotním spuštěním, ale nabízí ve srovnání s ním podrobnější možnosti konfigurace.

important

Důležité

All-in-one instalační balíček (.exe) je dostupný pouze pro Windows.

V hlavním menu ESMC Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Další možnosti nasazení. Dále klikněte na možnost Vytvořit instalační balíček v sekci Vytvořit all-in-one instalační balíček (pouze pro Windows). Následně se zobrazí dialogové okno pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku.

Obecné

Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat  do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:

Management Agent– v balíčku bude pouze ESET Management. Tuto možnost vyberte v případě, kdy na bezpečnostní produkt nainstalujete později nebo již je na stanici nainstalován.

Bezpečnostní produkt – v balíčku bude bezpečnostní produkt a ESET Management Agent. Tuto možnost vyberte, pokud na stanici není instalován žádný bezpečnostní produkt ESET a zároveň chcete najednou na stanici nainstalovat také ESET Management agenta.

Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk Encryption.

Bezpečnostní produkt

Licence (volitelné) – licenci můžete přidat některým ze způsobů popsaným v kapitole Správa licence. Pokud jste již licenci přidali, ze seznamu licencí jednoduše vyberte tu, kterou chcete v průběhu instalace použít pro aktivaci bezpečnostního produktu. Pokud licence nevybere, můžete vytvořit instalační balíček bez ní, a produkt aktivovat později. Přidávat nebo odebírat licence může pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí.

Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET Management.

note

Poznámka

Pokud v seznamu nevidíte žádný balíček, nemáte přístup k repozitáři. Zkontrolujte konektivitu do internetu, případně v Nastavení serveru ověřte, zda máte v poli Repozitář zadanou hodnotu AUTOSELECT. Detailní informace naleznete v kapitole Rozšířená nastavení serveru.

Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.

Volitelně můžete vybrat Politiku, která se na bezpečnostní produkt aplikuje již v průběhu instalace.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

Certifikát

Automaticky se vybere vhodný klientský certifikát a ESMC certifikační autorita. Pokud chcete pro komunikaci použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných ESMCcertifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Pro více informací přejděte do kapitoly Vlastní certifikáty v ESMC.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESMC definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě ponechte pole Heslo k certifikátu prázdné.

important

Důležité

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

important

Důležité

Mějte na paměti, že z instalačního .exe balíčku je možné heslo k certifikátu extrahovat.

Rozšířené

V této části můžete přizpůsobit instalační balíček:

V případě potřeby zadejte jiný název balíčku a popis.

Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku.

Spustit ESET AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění dojde k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran.

Počáteční konfigurace balíčku (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat, a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.

Název serveru – zadejte IP adresu ESMC Serveru. V případě potřeby můžete zadat Port (standardně 2222).

Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do pole Server zadejte adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu 3128. V případě potřeby port změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší HTTP Proxy.

important

Důležité

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude funkční.

oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.

Klikněte na tlačítko Dokončit. Následně se vygenerují odkazy pro stažení 32-bitového a 64-bitového instalačního balíčku. Kliknutím na požadovaný balíček zahájí server jeho stahování. Po dokončení procesu budete vyzváni k vybrání místa, do kterého chcete instalační balíček (například PROTECT_Installer_x32_cs_CZ.exe nebo PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.exe) uložit. Klikněte na tlačítko Uložit soubor.

Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Spuštěním balíčku na koncovém zařízení na něj nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ESMC. Pro více informací týkající se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací.