Stažení Agenta z webových stránek společnosti ESET

Instalační balíček ESET Management Agenta si můžete kdykoli stáhnout na webových stránkách společnosti ESET v sekci Stáhnout. Následně z rozbalovacího menu vyberte jako komponentu Agenta a dále operační systém, na který chcete ESET Management Agenta instalovat:

Linux

macOS

Windows

oAsistovaná instalace – prostřednictvím instalačního balíčku agenta, kdy se v průběhu instalace certifikáty stáhnou z ESMC Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ESMC Web Console).

note

Poznámka

Pro použití asistované instalace musí mít uživatel potřebná oprávnění:

Oprávnění Použít u certifikátů, aby si uživatel mohl stáhnout certifikační autoritu a klientský certifikát. Pokud není vytvořen žádný certifikát pro ESET Management Agenta, uživatel musí mít oprávnění pro zápis certifikátů, aby jej mohl vytvořit.

Oprávnění pro zápis do statické skupiny, do které chce přidat daný počítač.

oOffline instalace – prostřednictvím instalačního balíčku agenta. V tomto případě potřebujete mít exportován klientský certifikát agenta a veřejný klíč certifikační autority.

Pro ověření úspěšné instalace ESET Management Agenta a spojení se serverem si na klientovi otevřete status log, který naleznete v umístění C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html nebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Eset\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.hmtl) .

note

Poznámka

V případě výskytu problémů (například agent se nepřipojuje k ESMC Serveru) přejděte do kapitoly řešení problémů.