Začínáme s ESET Security Management Center

ESMC Web Console představuje centrální nástroj pro správu ESET Security Management Center a vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET ve vaší síti. Dostupná je po nainstalování ESET Security Management Center, resp. nasazení ESMC virtuální appliance a připojíte se k ní z jakéhokoli zařízení v síti s internetovým prohlížečem.

Po úspěšné instalaci ESET Security Management Center můžete přejít ke konfiguraci. V následujících kapitolách vám ukážeme doporučené kroky, které byste měli provést po instalaci produktu.

První kroky po nasazení ESMC serveru

1.Nejprve si v internetovém prohlížeči otevřete ESMC Web Console a přihlaste se.

2.Do ESET Security Management Center přidejte své licence.

3.Přidejte do ESMC struktury počítače, servery nebo mobilní zařízení.

4.Všem počítačům přiřaďte předdefinovanou politiku Seznam aplikací – Zjistit všechny nainstalované aplikace.

5.Vytvořte si dynamickou skupinu, která vám vyfiltruje stanice s nainstalovanými produkty ESET určenými pro domácnosti.

6.Prostřednictvím klientské úlohy pro odinstalaci aplikace odeberte bezpečnostní řešení třetích stran.

7.Klientskou úlohu pro instalaci aplikace využijte pro nasazení bezpečnostní produktu na stanici (pokud jste jej nenainstalovali společně s agentem prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku).

8.Stanicím s nainstalovaným bezpečnostním produktem ESETpřiřaďte politiku s doporučeným nastavením. Využít můžete například předdefinovanou politiku pro Windows stanice s názvem Antivirus – Maximální zabezpečení – Doporučeno. Pro více informací se přejděte do kapitoly Jak spravovat produkty ESET Endpoint prostřednictvím ESET Security Management Center?

process

Další doporučené kroky

Seznamte s ESMC Web Console – rozhraním, které budete používat pro vzdálenou správu bezpečnostních produktů ESET.

V průběhu instalace se vytvoří výchozí účet Administrator. Doporučujeme si poznamenat přihlašovací údaje k tomuto účtu a uschovat je na bezpečném místě. Dále si vytvořte nový uživatelský účet a přiřaďte mu potřebnou sadu oprávnění.

important

Důležité

Pro každodenní používání ESMC nedoporučujeme využívat předdefinovaný účet Administrator. Měli byste ho používat jako servisní účet v případě, kdy se vyskytne problém s jinými uživatelskými účty. V takovém případě se můžete stále přihlásit pod účtem Administrator a problémy vyřešit.

Pro monitorování klientů a stavu sítě využijte oznámení a přehledy. Tato upozornění si můžete nechat zasílat například na e-mail nebo si je zobrazit v přehledech.

Pro zabránění ztráty dat doporučujeme pravidelně zálohovat databázi.

Exportujte si veřejný klíč certifikační autority a klientské certifikáty a uložte je na bezpečné místo. Pokud je použijete při opětovné instalaci ESMC serveru, například po jeho pádu, nebude nutné znovu nasazovat ESET Management agenty.