Exportování veřejného klíče

Pro exportování certifikační autority přejděte v hlavním menu do sekce Další > Certifikační autority.

Exportování veřejného klíče certifikační autority

1.Použitím zaškrtávacího pole vyberte ze seznamu požadovanou certifikační autoritu.

2.Klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Exportovat veřejný klíč. Veřejný klíč se exportuje do .der souboru. Zadejte název veřejného klíče a klikněte na tlačítko Uložit.

note

Poznámka

Pokud jednoduše odstraníte výchozí ESMC certifikační autoritu a vytvoříte novou, jednotlivé komponenty ESMC infrastruktury přestanou komunikovat. Před nahrazením CA si nejprve vygenerujte a rozdistribuujte klientské certifikáty podepsané novou CA. Po vygenerování nového serverového certifikátu jej změňte v nastavení serveru a následně restartujte službu ESMC Server.

export_a_public_key

Exportování veřejného klíče v Base64 formátu certifikační autority

1.V ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Certifikační autority a vyberte požadovanou autoritu.

2.Klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Exportovat veřejný klíč jako Base64. Veřejný klíč si rovnou můžete zkopírovat nebo stáhnout jako .txt soubor.

export_public_key_cerf

note

Poznámka

Pro exportování certifikačních autorit musí mít uživatel oprávnění Použít u položky Certifikáty. Více informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.