Získat soubor z karantény

Pomocí této úlohy můžete vzdáleně získat obsah karantény z cílové stanice. Prostřednictví této úlohy nahráváte soubor umístěný v karanténě do sdílené složky ve své síti. Proto byste měli být při použití této úlohy opatrní a používat ji s rozmyslem.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

Objekt v karanténě – vyberte objekt v karanténě, který chcete získat.

Heslo k objektu – zadejte heslo, kterým bude výsledný archiv z bezpečnostních důvodů opatřen. Mějte na paměti, že heslo se zobrazí v čitelné podobě v odpovídajícím přehledu.

Kam nahrát – zadejte umístění, do kterého chcete objekt z karantény nahrát.

Uživatelské jméno/heslo – pokud je pro přístup a zápis do zadaného umístění (síťové úložiště atp.) vyžadováno oprávnění, zadejte platné přihlašovací údaje. Pokud se jedná o doménového uživatele, použijte formát DOMAIN\username.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.