Odinstalace aplikace

Pomocí této úlohy můžete z cílové stanice odinstalovat produkty ESET, případně další aplikace, které nepotřebujete. Pokud odinstalujete ESET Management Agenta, nastavení produktu ESET spravovaného prostřednictvím ESET Management Agenta zůstane zachováno.

important

Důležité

Před odebráním zařízení ze správy doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem). Po spuštění této úlohy dojde k přerušení všech běžících úloh. Jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v závislosti na aktuálním stavu replikace ESMC zobrazit správně. Po odinstalování agenta můžete bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

Možnosti odinstalace aplikace

Odinstalovat – aplikaci ze seznamu:

Název balíčku – vyberte součást ESMC, bezpečnostní produkt ESET nebo aplikaci třetí strany. V seznamu se zobrazí všechny nainstalované balíčky na dané stanici, které je možné vzdáleně odinstalovat.

Verze balíčku – vybrat můžete pouze konkrétní verzi dané aplikace, případně odinstalovat všechny verze balíčku.

Parametry odinstalace – v případě potřeby definujte parametry odinstalace.

Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače. V tomto případě restartujte počítač ručně.

Odinstalovat – Antivirový program třetí strany pomocí nástroje ESET AV Remover

Seznam podporovaných antivirových programů naleznete v Databázi znalostí. Nejedná se o klasickou odinstalaci prostřednictvím systémového panelu Programy a funkce. Pro odstranění je použit nástroj třetí strany, který dokáže aplikaci odstranit kompletně včetně záznamů v registru.

Postup pro odinstalaci antivirových řešení třetích stran naleznete v Databázi znalostí v článku Remove third-party antivirus software from client computers using ESMC.

Pokud máte nastavení produktu ESET chráněno heslem, podrobnější informace naleznete v Databázi znalostí.

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno. Po jejím vytvoření doporučujeme úloze přiřadit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit. Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na.

client_task_finish

V sekci Úlohy si můžete u každé úlohy zobrazit průběh, ikonu stavu a její detaily.

note

Poznámka

Máte-li nastavení produktu ESET chráněno heslem, je potřeba jej zadat při vytváření odinstalační úlohy. V opačném případě odinstalace selže. Příklad výsledku: Product: ESET Endpoint Security -- Error 5004. Pro pokračování v odinstalaci je potřebné zadat správné heslo. Jako parametr tedy zadejte PASSWORD=vašeheslo. Případně na stanici aplikujte Databázi politiku, která nejprve zruší ochranu heslem. Poté budete schopni produkt odinstalovat vzdáleně prostřednictvím úlohy.