Vytvoření nové skupiny uživatelů

Pro vytvoření nové skupiny uživatelů přejděte v hlavním menu do sekce Uživatelé zařízení. Vyberte nadřazenou skupinu, klikněte na ozubené kolečko gear_icon a vyberte možnost add_new_default Nová skupina uživatelů….

Obecné

Nejprve zadejte Název nové skupiny uživatelů. Pole Popis je nepovinné. V případě potřeby si můžete změnit nadřazenou skupinu. Jako nadřazená skupina se použije skupina, kterou jste vybrali předtím, než jste otevřeli tohoto průvodce. Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte požadovanou skupinu. Nadřazená skupina může být libovolná (statická i dynamická). Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Dokončit.

add_new_user_group01

Prostřednictvím sad oprávnění můžete specifikovat, kteří administrátoři v Web Console budou mít k této skupině přístup. Díky tomu můžete definovat uživatele, kteří budou mít v ESMC Web Console přístup ke skupinám uživatelům. V případě potřeby můžete uživatelům omezit přístup k částem ESMC Web Console. Tito uživatelé budou schopni spravovat pouze dané skupiny uživatelů.