Konfigurace ERA 6.x Proxy prostřednictvím politiky

important

Důležité

Z důvody změny replikačního protokolu se není ESET Management Agent od verze 7 schopen připojit k ERA. Agenti ve verzi 6.x se mohou prostřednictvím ERA Proxy k serveru ve verzi 7 připojit. Pro přechod na novou verzi v prostředích s proxy postupujte podle migračního scénáře.

Konfiguraci ERA Proxy je možné změnit výhradně prostřednictvím politiky. Zpravidla to využijete ke změně intervalu připojení nebo adresy serveru, ke kterému se má proxy připojovat. Pro vytvoření politiky přejděte v hlavním menu do sekce Politiky a upravte stávající nebo si vytvořte novou.

icon_section Připojení

Port Security Management Center (změna vyžaduje restart!) – port, na kterém mezi sebou komunikuje ESET Security Management Center Server a ostatní komponenty ESMC infrastruktury. Změnu musíte provést také v nastavení serveru a následně je potřeba restartovat službu ESMC Server.

Připojovat se k těmto serverům – v této části můžete po kliknutí na Změnit seznam serverůdefinovat/změnit IP adresu nebo název serveru, ke kterému se má ERA Proxy připojovat. Definovat můžete záznamů, které má agent zkusit pro spojení se s ERA serverem. Tuto možnost zpravidla využijete při změně IP adresy ERA / ESMC Serveru nebo migraci.

Limit dat – nastavte maximální velikost souboru, který se může na ESMC Server odeslat.

Interval připojení – zadejte interval, ve kterém se bude proxy připojovat k ESMC. Pro definování můžete použít také a CRON výraz.

Certifikát – certifikát, který používá ERA Proxy pro ověření zabezpečeného spojení. Klikněte na Změnit certifikát a vyberte certifikát, který chcete aby ERA Proxy používala. Více informací naleznete v kapitole Klientské certifikáty, případně Změna certifikátu.

icon_section Rozšířená nastavení

Diagnostika – v této části můžete aktivovat/vypnout odesílání informací o pádech ESMC Serveru do společnosti ESET.

Protokolování – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Vybráním možnosti Fatal se do protokolu zapíší nejvýše kritické informace.

Přiřadit

Vyberte klienty, kterým chcete politiku přiřadit. Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat, a klikněte na tlačítko OK.

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.