Správa oznámení

Přístup k oznámením získáte po kliknutí v hlavním menu na ikonu Oznámení. V zobrazené sekci konzole máte k dispozici tyto možnosti:

Kliknutím na tlačítko Nové oznámení vytvoříte nové oznámení.

V kontextovém menu oznámení máte k dispozici následující možnosti:

icon_enable Zapnout / icon_disable Vypnout

Kliknutím aktivujete/deaktivujete zasílání oznámení.

edit_default Změnit...

Kliknutím změníte parametry oznámení.

duplicate_default Duplikovat...

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii oznámení.

delete_default Odstranit

Kliknutím odstraníte oznámení.

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout

Kliknutím přesunete oznámení do jiné statické skupiny, aby k němu měli přístup další uživatelé.

Nové oznámení

Pro zasílání oznámení e-mailem je nutné nejprve nakonfigurovat SMTP server.

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářeného oznámení.

Každé nově vytvořené oznámení je standardně zapnuté. V případě stávajících oznámení použijte pro jejich aktivaci kontextové menu nebo při jejich úpravě využijte přepínače enabled a disabled. Oznámení můžete kdykoli zapnout nebo vypnout.

Konfigurace

Událost

Oznámení můžete vytvořit na základě výskytu třech typů událostí. Pro každý typ události jsou v sekci konfigurace dostupné jiné možnosti. Dostupné jsou tyto typy událostí:

Události na spravovaných počítačích

Aktualizace stavu ESET Security Management Center

Změna dynamické skupiny

Rozšířená nastavení
Pomocí těchto možností můžete ovlivnit citlivost aktivace oznámení a zabránit jejich nadměrnému zasílání. Pro více informací se podívejte do kapitoly throttling.

Distribuce

V této části definujte způsob doručení oznámení.