Události na spravovaných počítačích

Tento typ události nesouvisí s dynamickými skupinami, ale je založen na událostech z bezpečnostních produktů nainstalovaných na spravovaných stanicích. Pro vytvoření oznámení si vyberte kategorii a filtr konkrétní události.

 

Kategorie – vyberte jednu z následujících kategorií:

Detekce firewallu

Detekce antivirem

Kontrola počítače

HIPS

Enterprise Inspector upozornění

Blokované soubory

První připojení počítače

Obnovení identity počítače

Vytvoření rozhodnutí o klonování počítače

Nalezen nový MSP zákazník

V závislosti na vybrané kategorii se v sekci Nastavení > Filtrovat podle zobrazí dostupné události, podle kterých můžete filtrovat. Hodnoty jsou porovnávány přímo s událostmi, které reportují klienti. Neposkytujeme seznam možných hodnot, které mohou být reportovány.

Sledovaná statická skupina – vyberte statickou skupinu v níž budou události monitorovány.

Nastavení  

V této části prostřednictvím filtru definujte konkrétní událost. Použít můžete vždy jen jeden operátor, který se použije při vyhodnocování hodnot. Pro vytvoření filtru klikněte na Přidat filtr.