Klientské certifikáty

Pokud máte v ESET Security Management Center vytvořenou certifikační autoritu, měli byste prostřednictvím ní vystavit certifikáty pro jednotlivé komponenty infrastruktury. Každá komponenta (ESET Management Agent, ESMC Server, …) vyžaduje samostatný certifikát.

add_new_default Nový…

Kliknutím vytvoříte nový certifikát. Tyto certifikáty používají jednotlivé komponenty infrastruktury (ESET Management Agenta, ESMC Server, …).

add_new_default APN/ABM certifikát

Po kliknutí vytvoříte nový APN/DEP certifikát. Tento certifikát používá MDM pro registraci iOS zařízení. Tato akce vyžaduje platnou licenci.

icon_cert_usage Využití certifikátu

Kliknutím zjistíte, kolik klientů využívá daný certifikát.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_default Změnit…

Pomocí této možnosti můžete upravit popis existujícího certifikátu.

icon_exportExportovat…

Pomocí této možnosti exportujete vybraný certifikát do souboru. Certifikát v tomto formátu je vyžadován při lokální instalaci ESET Management Agenta a dalších komponent ESMC infrastruktury.

icon_export Exportovat jako Base64…

Pomocí této možnosti exportujete vybraný certifikát do .txt souboru.

icon_undo_default Zamítnout…

Pokud již daný certifikát nepoužíváte, můžete jej Zamítnout. Tímto trvale certifikát zneplatníte. Tato informace je ESET Management Agentovi předána při jeho dalším připojení k serveru. ESET Security Management Center neakceptuje zamítnuté certifikáty.

important

Důležité

Před tím, než certifikát zamítnete, se ujistěte, že jej nepoužívá žádná komponenta ESMC infrastruktury. Zamítnutí certifikátu je nevratný proces a zamítnuté certifikáty již nebude možné nikdy použít. V opačném případě by ESET Management Agent nebo jiný prvek ESMC infrastruktury (ESMC Proxy, ESMC MDC...) přestal komunikovat a museli byste jej znovu přeinstalovat.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti můžete přesunout certifikáty nebo certifikační autority do jiné statické skupiny. Tím můžete poskytnout přístup k certifikátům dalším uživatelům. Pro zjištění, v jaké domovské skupině se certifikát nachází, na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost move_default Přístup skupiny. Domovská skupina se zobrazí v prvním řádku zobrazené nabídky (například Všechna zařízení/Praha).  Pro více informací se podívejte na příklad jak sdílet certifikáty.

important

Důležité

Mějte na paměti, že uvidíte pouze certifikáty, které jsou ve vaší domovské skupině (za předpokladu, že máte přístup pro čtení certifikátů). Certifikáty vytvořené v průběhu instalace jsou umístěny v nejnadřazenější skupině Všechna zařízení a má k nim standardně přístup pouze administrátor.

Zobrazit zamítnuté – kliknutím si zobrazíte všechny zamítnuté certifikáty.

Certifikát ESET Agenta pro asistovanou instalaci – tento certifikát se automaticky vytvořil v průběhu instalace ESMC Serveru a automaticky se použije, pokud ESET Management Agenta instalujete lokálně a využijete možnosti asistované instalace.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.