Seznámení s ESMC Web Console

ESET Security Management Center Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého můžete ovládat ESMC Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních produktů ESET. Webové rozhraní je dostupné z jakéhokoli zařízení s podporovaným internetovým prohlížečem, které má přístup k internetu. Při prvním přihlášení do Web Console se zobrazí průvodce prvotním spuštěním.

Základní principy pro používání uživatelského rozhraní ESMC Web Console:

Jméno aktuálně přihlášeného uživatele je zobrazeno v pravém horním rohu společně se zbývajícím intervalem do automatického odhlášení. Odhlásit se můžete kdykoli kliknutím na ikonu umístěnou vlevo od zobrazeného času zbývajícího do automatického odhlášení. Při neaktivitě budete automaticky odhlášeni po uplynutí zobrazeného intervalu.

Pro změnu uživatelského nastavení klikněte v pravém horním rohu ESMC Web Console na jméno přihlášeného uživatele.

Po najetí na položku information Nápověda se zobrazí menu s nápovědou. První položka v zobrazeném menu vede vždy do dokumentace k právě zobrazené stránce/části konzole.

Hlavní menu je neustále dostupné v levé části obrazovky, kromě případu, kdy je aktivní průvodce prvotním spuštěním. Menu si můžete v případě potřeby zmenšit kliknutím na ikonu collapse_menu Sbalit menu. Pro obnovení jeho velikosti klikněte na ikonu expand_menu

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon se zobrazí kontextové menu.

Kliknutím na tlačítko update_default aktualizujete zobrazená data.

Po kliknutí na logo ESET Security Management Center přejděte na Nástěnku.

dashboard

Přehledné informace o stavu ESET Security Management Center a vaší infrastruktury naleznete v hlavním menu na záložce Stav serveru. Zároveň tato sekce poslouží jako průvodce doporučenými akcemi.

fs_getting_to_know_status_overview

Obrazovky se stromovou strukturou mají specifické ovládací prvky. Stromová struktura je zobrazena v levé části obrazovky a související akce jsou zobrazeny ve spodní části. Po kliknutí na položku stromu se v pravé části okna zobrazí podrobnější informace.

Prostřednictvím tabulek můžete spravovat  jednotlivé klienty nebo celé skupiny (pokud vyberete více řádků tabulky). Po kliknutí na řádek se zobrazí kontextové menu k dané položce. Data zobrazená v tabulkách můžete filtrovat a třídit.

computer_new_task

Objekty v ESMC můžete upravovat prostřednictvím průvodců. Všichni průvodci mají společné prvky:

Jednotlivé kroky jsou zobrazeny pod sebou.

Kdykoli se můžete vrátit na předchozí krok.

Na neplatné zadání budete upozorněni ve chvíli, kdy přejdete na další pole. Pole s chybně zadanými daty se v průvodci zvýrazní. Kdykoli si můžete rychle zobrazit chybně zadaná nebo chybějící data kliknutím na tlačítko Vyžadovaná nastavení.

Tlačítko Dokončit není dostupné, pokud nejsou všechny zadané údaje správné.

fs_getting_to_know_web_console_wizard