Přizpůsobení filtrů a rozložení

Způsob a množství zobrazených data v nejdůležitějších částech ESET Security Management Center Web Console (například na záložce Počítače, Úlohy, …) si můžete modifikovat.

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů

Seznam vámi uložených filtrů, které jedním kliknutím aplikujete. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

save_filter-set Uložit sadu filtrů jako

Kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolbu. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

manage_filter_sets Správa sad filtrů

Pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

clear_filter_values Vymazat hodnoty filtru

Kiknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

remove_filters Odstranit filtry

Kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

remove_unused_filters Odstranit nepoužité filtry

Kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Přístup skupiny

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

access_group

Rozložení postranního panelu

Pro zobrazení kontextového menu pro přizpůsobení postranního panelu klikněte na ikonu icon_more_vertical na řádku s názvem sekce (dostupné možnosti se liší v závislosti na aktuálním rozložení).

collapse_menu Skrýt postranní panel

expand_menu Zobrazit postranní panel

icon_groups Skupiny

icon_groups_and_tags Skupiny a štítky

icon_tags Štítky

Pokud jsou skupiny viditelné, můžete vybrat použít jednu z níže uvedených možností:

icon_section_expand Rozbalit vše

icon_section_collapse Sbalit vše

Správa hlavní tabulky

Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte tabulku dle dat vybraného sloupce:

Jedním nebo dvojitým kliknutím seřadíte data vzestupně (A-Z, 0-9) nebo sestupně (Z-A, 9-0). Podle malé šipky na začátku záhlaví sloupce poznáte, jaký způsob řazení je aktivní.

Seřazením dat dle některého ze sloupců aktivujete pokročilý režim řazení. Pokud tabulku seřadíte podle dalšího sloupce, existující řazení zůstane zachováno. Zároveň se k jednotlivým sloupcům přidá číselný index, který reprezentuje pořadí, v němž jsou data řazena.

Opětovným kliknutím na záhlaví sloupce (jednou/dvakrát v případě vzestupného/sestupného řazení) zrušíte řazení podle daného sloupce.

example

Příklad

columns_sorting

Sloupec Název počítače: aplikováno řazení vzestupně.

Sloupec Stav: jako druhé kritérium je aplikováno řazení sestupně.

Pro správu hlavní tabulky použijte ikonu ozubeného kolečka gear_icon v jejím pravém horním rohu:

Akce

edit_default Upravit sloupce – pomocí této možnosti můžete add_new_defaultpřidat, remove_defaultodebrat a icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzměnit pořadí zobrazených sloupců. Při správě sloupců můžete využít techniku drag and drop.

edit_columns

icon_fit_width Automaticky přizpůsobit – pomocí této možnosti se šířka sloupců přizpůsobí velikosti okna.

Přehledy

Exportovat tabulku jako – pomocí této možnosti si můžete exportovat obsah tabulky do souboru ve formátu .pdf, .ps nebo .csv. (.csv je vhodný formát pouze pro tabulková data a jako oddělovač je použit středník ;)

Uložit šablonu přehledu – kliknutím vytvoříte na základě zobrazených dat novou šablonu přehledu.