Vytvoření výjimky

Vybrané položky můžete vyloučit z kontroly a zabránit tak jejich detekci v budoucnu. Vyloučit je možné pouze icon_antivirusAntivirové detekce.

V ESMC 7.1 je nový průvodce pro správu výjimek, prostřednictvím kterého aplikujete výjimky na počítače/skupiny.

Pro jejich snadnější správu a lepší přehled o existujících výjimkách naleznete všechny vytvořené detekční výjimky naleznete v nové sekci Další > Výjimky.

warning

Varování

Výjimky používejte s rozmyslem. Jejich aplikováním může dojít k infikování počítače.

V ESMC 7.1 již není možné definovat detekční výjimky prostřednictvím politiky pro konkrétní produkt. V případě, že máte v politikách definované detekční výjimky, můžete postupovat podle návodu na migraci výjimek. Prostřednictvím politik však stále můžete definovat výkonnostní výjimky (na konkrétní cestu).

Standardně dojde na spravovaných počítačích po aplikování detekčních výjimek k nahrazení lokálního seznamu výjimek: Pokud chcete existující lokální seznamu výjimek zachovat, před aplikováním výjimek nejprve v politice pro konkrétní produkt aktivujte možnost Povolit přidání detekčních výjimek k lokálním seznamům:

allow_appending

Nastavení

Detekce můžete vyloučit na základě níže uvedených kritérií:

Konkrétní soubory – pomocí této možnosti vyloučíte konkrétní soubor podle jeho SHA-1 kontrolního součtu.

Detekce – pomocí této možnosti vyloučíte v každém souboru konkrétní detekci.

Cesta + Detekce – pomocí této možnosti vyloučíte v konkrétním souboru (například file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe) definovanou detekci.

Na základě typu detekce je vždy předvybrána doporučená možnost.

Pro automatické vyřešení souvisejících upozornění vyberte možnost Vyřešit vyhovující upozornění.

Volitelně můžete k vytvářené výjimce přidat Komentář.

Cíl

Vytvořené výjimky se automaticky aplikují na domovskou skupinu uživatele, který výjimku vytváří.

Pro změnu přiřazení klikněte na tlačítko Přidat počítače nebo Přidat skupiny a vyberte si cíle, na které chcete výjimku aplikovat. Případně stávající cíl odeberte pomocí tlačítka Odstranit cíle.

important

Důležité

Detekční výjimky podporují všechny spravovatelné produkty. Výjimku tvoří:

ESET Endpoint Security pro Android

ESET Dynamic Threat Defense

ESET Enterprise Inspector

ESET Virtualization Security

ESET Endpoint pro macOS ve verzi 6.8.1.x a starší.

Detekční výjimky se neaplikují na nepodporované bezpečnostní produkty ESET. V takovém případě budou ignorovány.

Náhled

V této části se můžete podívat na detaily vytvářené výjimky. Ujistěte se, že všechny parametry jsou správné a odpovídají vašim požadavkům.

important

Důležité

Mějte na paměti, že po vytvoření výjimky již není možné ji modifikovat. Změnit můžete pouze její přiřazení, případně ji odstranit.

Pro vytvoření výjimky klikněte na tlačítko Dokončit.

Seznam aplikovaných výjimek naleznete v detailech skupiny i konkrétního zařízení. Seznam všech vytvořených výjimek je dostupný v sekci Další > Výjimky.