Ako použiť vlastné certifikáty v rámci nástroja ESMC?

Pokračujte od prechádzajúcej kapitoly:

1.Importujte svoju certifikačnú autoritu tretej strany do ESMC Web Console.

2.V ESMC Web Console nastavte nový, vlastný certifikát servera.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak už máte ESET Management Agenty, ktoré sa pripájajú na ESMC Server, vytvorte novú politiku a použite ju na zmenu certifikátu:

1.Spustite ESMC Web Console.

2.Kliknite na Politiky > Nová. Zadajte názov úlohy.

3.Rozbaľte sekciu Nastavenia a z roletového menu vyberte možnosť ESET Management Agent.

4.Rozbaľte sekciu Pripojenie a kliknite na Zmeniť certifikát vedľa položky Certifikát.

5.Kliknite na Vlastný certifikát a vyberte certifikát pre ESET Management Agenta.

6.Zadajte heslo certifikátu a kliknite na OK.

7.Priraďte túto politiku k všetkým klientom.

 

3.Prejdite na Štart > Programy a súčasti, kliknite pravým tlačidlom na ESET Management Agenta a vyberte možnosť Zmeniť.

4.Kliknite na tlačidlo Ďalej a použite možnosť Opraviť.

5.Nastavenia pre hostiteľa servera a port servera ponechajte nezmenené a pokračujte kliknutím na Ďalej.

6.Kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa položky Partnerský certifikát a nájdite váš certifikačný súbor .pfx.

7.Zadajte heslo certifikátu, ktoré ste vytvorili v kroku 6.

8.Kliknite na Prehľadávať vedľa položky Certifikačná autorita a vyberte súbor .der (verejný kľúč) exportovaný z Web Console. Musí ísť o verejný kľúč, ktorým je podpísaný vlastný certifikát.

9.Kliknite na Ďalej pre dokončenie opravy.

10. ESET Management Agent bude odteraz používať váš vlastný .pfx certifikát.

using_custom_certificate_19