Používanie Sprievodcu spustením

Keď sa po prvýkrát prihlásite do Web Console, zobrazí sa Sprievodca spustením pre ESET Security Management Center. Tento sprievodca vám poskytne základné vysvetlenie dôležitých častí nástroja ESMC Web Console, ako aj stručné vysvetlenie ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Dozviete sa o počítačoch, skupinách, úlohách pre klienta, ako aj o ESET Management Agente.

Posledný krok v Sprievodcovi nazvaný Nasadenie vám pomôže vytvoriť all-in-one inštalátor (obsahujúci ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Inštalačný balík je v podobe súboru .exe a je platný len pre systém Windows.

Ak si neželáte použiť sprievodcu, kliknite na Zatvoriť sprievodcu spustením. Otvorí sa rozhranie nástroja ESMC Web Console. Tento sprievodca sa už pri ďalšom prihlásení do ESMC Web Console nezobrazí. Sprievodcu spustením však môžete opätovne zobraziť kliknutím na information Pomocník > Sprievodca spustením.

Na vytvorenie all-in-one inštalátora agenta nepotrebujete použiť sprievodcu, je možné vytvoriť ho aj manuálne kliknutím na Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak chcete vytvoriť inštalačný balík, váš používateľský účet musí mať pridelené povolenie pre nasadenie agenta. Ak používateľský účet toto povolenie nemá, v Sprievodcovi spustením sa nezobrazí krok Nasadenie, čo znamená, že používateľ nebude mať možnosť vytvoriť inštalačný balík.

Pre vytvorenie inštalačného balíka postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

1.Jazyk – vyberte jazyk inštalátora zo zoznamu podporovaných jazykov.

2.Produkt – zo zoznamu vyberte inštalačný súbor bezpečnostného produktu ESET. Ak vyberiete verziu 6.3 alebo staršiu, automatická aktivácia produktu nebude fungovať. Produkt budete musieť aktivovať neskôr. Bezpečnostné produkty ESET vo verzii 6.4 a novších budú pri inštalácii aktivované automaticky.

details_hoverPoznámka:

Ak sa nezobrazujú žiadne inštalačné súbory produktu, uistite sa, že máte repozitár nastavený na AUTOSELECT. Podrobnosti nájdete v Pokročilých nastaveniach časti Nastavenia servera.

3.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

4.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

5.Vyberte licenciu – licenciu môžete pridať pomocou jednej z metód popísaných v časti Správa licencií. Ak už máte existujúce licencie v Správe licencií, vyberte licenciu, ktorá bude použitá na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET počas inštalácie. Pridať či odobrať licenciu môže len správca, ktorý má ako domácu skupinu nastavenú skupinu Všetko a má oprávnenie na zápis pre licencie v danej skupine.

6.Ak označíte možnosť Pokročilé, budete môcť vybrať Certifikát agenta a v prípade potreby zadať aj Prístupovú frázu certifikátu. Prístupovú frázu certifikátu zadajte v prípade, ak ste ju špecifikovali počas inštalácie svojho ESMC alebo používate vlastný certifikát s prístupovou frázou certifikátu. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritické chyby počas inicializácie agenta.

startup_installer

7.Kliknite na Vytvoriť inštalátor. Súbory all-in-one inštalátora budú vygenerované pre 32-bitové a 64-bitové operačné systémy. Kliknite na požadovanú verziu a začne sa sťahovanie. Po dokončení sťahovania budete vyzvaný na zadanie umiestnenia, kde bude súbor uložený (napr. ESMC_Installer_x86_en_US.exe alebo ESMC_Installer_x64_en_US.exe). Kliknite na Uložiť súbor.

8.Spustite súbor all-in-one inštalačného balíka na klientskom počítači. Podrobné inštrukcie nájdete v kapitole All-in-one sprievodca inštaláciou agenta.

details_hoverPoznámka:

Po prvom prihlásení do ESMC Web Console vám odporúčame spustiť klientsku úlohu Aktualizácia operačného systému na počítači, na ktorom je nainštalovaný ESET Security Management Center.