Odstránenie nepripájajúcich sa počítačov

Úloha Odstrániť nepripájajúce sa počítače vám umožňuje odstrániť počítače podľa zadaných kritérií. Napríklad, ak sa ESET Management Agent na klientskom počítači nepripojí počas 30 dní, počítač bude odstránený z ESMC Web Console.

Základné

V tejto sekcii môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončeníoznačte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťačoznačte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

 

Nastavenia

Názov skupiny – vyberte existujúcu statickú skupinu alebo vytvorte novú statickú skupinu, ktorej počítače budú premenované.

Počet dní, počas ktorých sa počítač nepripojil – zadajte počet dní, po uplynutí ktorých budú nepripojené počítače odstránené.

Deaktivovať licenciu – túto možnosť použite v prípade, ak si želáte tiež deaktivovať licencie odstránených počítačov.

Odstrániť nespravované počítače – po označení tejto možnosti budú odstránené počítače, ktoré nie sú spravované.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá úloha pre server môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre server. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte dané nastavenia a následne kliknite na Dokončiť. Úloha bude vytvorená a pripravená na použitie.