Generovanie správy

Úloha Generovať správu umožňuje generovanie správ na základe prednastavených alebo vytvorených šablón správ.

Základné

V tejto sekcii môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončeníoznačte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťačoznačte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

 

Nastavenia

Šablóny správ – kliknite na Pridať šablónu správy a zo zoznamu vyberte požadovanú šablónu správy. Používateľ, ktorý túto úlohu vytvára, bude môcť vidieť a zvoliť len tie šablóny správ, ktoré sú dostupné v jeho skupine. Pre jednu správu môžete zvoliť aj viacero šablón.

Vyberte možnosť Odoslať e-mail alebo Uložiť do súboru pre získanie vygenerovanej správy.

Doručenie správy

Odoslať e-mail

Aby bolo možné odosielanie/prijímanie e-mailových správ, musíte v sekcii Nastavenia servera > Pokročilé nastavenia povoliť používanie SMTP servera.

Odoslať – zadajte e-mailové adresy prijímateľov, ktorým budú odosielané e-maily obsahujúce správu. Môžete zadať viac adries a oddeliť ich čiarkou. Je tiež možné zadať CC a BCC, ktorých funkcia je rovnaká ako v prípade e-mailových klientov.

Predmet – predmet správy. Zadajte charakteristický predmet, aby bolo možné prichádzajúce správy triediť. Predmet je voliteľný, ale odporúčame ho zadať.

Obsah správy – zadajte obsah správy.

Odoslať e-mail, ak je správa prázdna – použite túto možnosť, ak chcete, aby bola správa odoslaná aj v prípade, že neobsahuje žiadne údaje.

Možnosti tlače

Kliknite na Zobraziť možnosti tlače pre zobrazenie nasledujúcich nastavení:

Výstupný formát – vyberte jeden z formátov tlače.

Výstupný jazyk – vyberte jazyk správy. Prednastavený jazyk je jazyk nastavený v rozhraní ESMC Web Console.

Veľkosť stránky/Rozlíšenie (DPI)/Orientácia papiera/Formát farby/Jednotky okraja/Okraje – tieto nastavenia využijete pri tlači správy. Vyberte vhodné nastavenia na základe vašich požiadaviek na tlač. Tieto nastavenia sú aplikovateľné len na formáty PDF a PS, formát CSV nie je podporovaný.

details_hoverPoznámka:

Úloha Generovať správu vám umožňuje vybrať niekoľko formátov výstupu. Pri použití formátu CSV bude dátum a čas správy uložený v časovom štandarde UTC. Pri použití formátov PDF alebo PS bude dátum a čas správy uložený v lokálnom čase servera.

Uložiť do súboru

Možnosti súboru

Relatívna cesta k súboru – správa bude vygenerovaná do konkrétneho adresára, napríklad:

Na systéme Windows sú správy väčšinou umiestnené v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\.

Na starších systémoch Windows môže byť použité umiestnenie C:\Users\All Users\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Data\GeneratedReports\.

Na systéme Linux sú správy väčšinou umiestnené v /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/GeneratedReports/.

Uložiť súbor, ak je správa prázdna – použite túto možnosť, ak chcete, aby bola správa uložená aj v prípade, že neobsahuje žiadne údaje.

Možnosti tlače

Kliknite na Zobraziť možnosti tlače pre zobrazenie nasledujúcich nastavení:

Výstupný formát – vyberte jeden z formátov tlače.

Výstupný jazyk – vyberte jazyk správy. Prednastavený jazyk je jazyk nastavený v rozhraní ESMC Web Console.

Veľkosť stránky/Rozlíšenie (DPI)/Orientácia papiera/Formát farby/Jednotky okraja/Okraje – tieto nastavenia využijete pri tlači správy. Vyberte vhodné nastavenia na základe vašich požiadaviek na tlač. Tieto nastavenia sú aplikovateľné len na formáty PDF a PS, formát CSV nie je podporovaný.

details_hoverPoznámka:

Úloha Generovať správu vám umožňuje vybrať niekoľko formátov výstupu. Pri použití formátu CSV bude dátum a čas správy uložený v časovom štandarde UTC. Pri použití formátov PDF alebo PS bude dátum a čas správy uložený v lokálnom čase servera.

Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá úloha pre server môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre server. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte dané nastavenia a následne kliknite na Dokončiť. Úloha bude vytvorená a pripravená na použitie.

details_hoverPoznámka:

Operačný systém Ubuntu Server Edition vyžaduje služby X server a xinit pre správnu funkciu aplikácie Report Printer (PDF správy).

sudo apt-get install server-xorg
sudo apt-get install xinit
startx