Naplánovanie generovania správy

Naplánovať generovanie správy je možné troma spôsobmi:

Prejdite do sekcie Viac > Úlohy pre server. Kliknite na možnosť Nová pre vytvorenie novej úlohy generovania správy.

Prejdite do sekcie Správy, vyberte šablónu správy, z ktorej chcete vygenerovať správu, kliknite na šípku umiestnenú na dlaždici šablóny a vyberte možnosť Naplánovať. Môžete použiť a upraviť predvolenú šablónu správy alebo vytvoriť novú šablónu správy.

Kliknite na možnosť Naplánovať v kontextovom menu šablóny správy v riadiacom paneli.

Prejdite do sekcie Správy > karta Naplánované správy a kliknite na možnosť Naplánovať.

V rámci plánovania správy máte k dispozícii viacero nastavení, ktoré sú bližšie špecifikované v úlohe Generovať správu:

Pre jednu správu môžete zvoliť aj viacero šablón.

Môžete nastaviť parametre spúšťača a obmedzovania.

Doručenie správy je možné buď prostredníctvom e-mailu, alebo uložením do súboru.

Po naplánovaní správy kliknite na Dokončiť. Úloha bola vytvorená a bude spustená v intervale, ktorý je definovaný tu (raz alebo opakovane).

Karta Naplánované správy

Svoje naplánované správy si môžete skontrolovať v sekcii Správy > Naplánované správy. Ostatné akcie dostupné na tejto karte sú zobrazené nižšie:

Naplánovať

Vytvorenie nového naplánovania pre existujúcu správu.

details_default Zobraziť podrobnosti

Zobrazia sa podrobné informácie o vybranom naplánovaní.

play_default Vykonať teraz

Okamžité vykonanie naplánovanej správy.

edit_default Upraviť

Úprava naplánovania správy. Môžete pridať alebo odobrať šablóny správ, upraviť nastavenia naplánovania, alebo zmeniť nastavenia obmedzenia a doručenia správy.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie duplicitného naplánovania vo vašej domácej skupine.

delete_default Vymazať

Odstránenie naplánovania. Šablóna správy nebude vymazaná.

move_default Prístupová skupina

Premiestnenie naplánovania do inej prístupovej skupiny.

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.