Generovanie správy

Vygenerovať správu podľa šablóny správy je možné troma spôsobmi:

Prejdite do ponuky Rýchle odkazy na hornom paneli a kliknite na možnosť Generovať správu. Vyberte si zo zoznamu šablónu správy a kliknite na Generovať teraz.

Kliknite na Správy a prejdite na kartu Kategórie a šablóny. Vyberte šablónu správy, z ktorej chcete vygenerovať správu. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a následne kliknite na možnosť Upraviť, ak chcete vykonať zmeny v rámci šablóny.

oMožnosť Generovať teraz vám umožňuje vygenerovať a zobraziť správu v ESMC Web Console. Po vygenerovaní správy môžete kliknúť na Vygenerovať a stiahnuť a následne uložiť správu v požadovanom formáte.

Kliknite na Viac > Úlohy pre server > Nová pre vytvorenie novej úlohy generovania správy.

oÚloha bola vytvorená a je zobrazená v zozname Typy úloh. Označte túto úlohu a kliknite na možnosť Vykonať teraz v dolnej časti obrazovky. Úloha bude okamžite vykonaná.

oUpravte nastavenia (podľa návodu v sekcii Generovanie správy) a kliknite na Dokončiť.

details_hoverPoznámka:

Ak kliknete na položku zobrazenú v správe nachádzajúcej sa v ESMC Web Console, zobrazí sa ďalšia ponuka s dodatočnými nastaveniami.