Inštalácia produktu pomocou príkazového riadka

Nasledujúce nastavenia sú určené na použitie len pri obmedzenom, základnom alebo žiadnom používateľskom grafickom rozhraní. Podrobnejšie informácie o príkazoch v príkazovom riadku nájdete v dokumentácii nástroja msiexec.

Podporované parametre:

APPDIR=<path>

opath – platná cesta k adresáru

oAdresár, do ktorého bude aplikácia nainštalovaná.

oNapríklad: ees_nt64_ENU.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR=<path>

opath – platná cesta k adresáru

oAdresár, do ktorého budú nainštalované dátové súbory aplikácie.

MODULEDIR=<path>

opath – platná cesta k adresáru

oAdresár, do ktorého budú nainštalované moduly aplikácie.

ADDEXCLUDE=<list>

oZoznam ADDEXCLUDE je čiarkami oddelený zoznam všetkých funkcií, ktoré nebudú nainštalované. Tento parameter nahrádza parameter REMOVE zo starších verzií.

oPri výbere funkcie, ktorá nemá byť nainštalovaná, musí byť v zozname zadaná jej úplná cesta (t. j. vrátane všetkých podfunkcií) a všetky súvisiace neviditeľné funkcie.

oNapríklad: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

details_hoverPoznámka:

Parameter Parameter ADDEXCLUDE nemôže byť používaný spolu s parametrom ADDLOCAL.

ADDLOCAL=<list>

oInštalácia komponentov – zoznam nepovinných funkcií, ktoré budú nainštalované lokálne.

oPoužitie s ESET inštalačnými balíkmi .msi: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

oViac informácii o parametri ADDLOCAL nájdete na webovej stránke http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx.

Pravidlá

Príkaz ADDLOCAL list je zoznam funkcií, ktoré budú nainštalované, pričom názvy týchto funkcií sú oddelené čiarkou.

Pri výbere funkcie, ktorá má byť nainštalovaná, musí byť v zozname uvedená celá cesta (vrátane všetkých nadradených funkcií).

Pre správne použitie pozrite ostatné pravidlá.

Prítomnosť funkcie

Povinné – táto funkcia bude nainštalovaná vždy.

Voliteľné – výber tejto funkcie môžete zrušiť.

Neviditeľné – funkcia je povinná pre správne fungovanie inej funkcie.

Zástupný symbol – funkcia, ktorá neovplyvňuje produkt, ale musí byť uvádzaná s podfunkciami.

Nižšie nájdete zoznam funkcií produktu ESET určeného pre koncové zariadenia:

Strom funkcií

Názov funkcie

Prítomnosť funkcie

Počítač

Computer

Povinné

Počítač > Antivírus a antispyware

Antivirus

Povinné

Počítač > Antivírus a antispyware > Rezidentná ochrana

RealtimeProtection

Povinné

Počítač > Antivírus a antispyware > Kontrola počítača

Scan

Povinné

Počítač > Antivírus a antispyware > Ochrana dokumentov

DocumentProtection

Voliteľné

Počítač > Správa zariadení

DeviceControl

Voliteľné

Sieť

Sieť

Zástupný symbol

Sieť > Personálny firewall

Firewall

Voliteľné

Web a mail

WebAndEmail

Zástupný symbol

Web a mail > Filtrovanie protokolov

ProtocolFiltering

Neviditeľné

Web a mail > Ochrana prístupu na web

WebAccessProtection

Voliteľné

Web a mail > Ochrana poštových klientov

EmailClientProtection

Voliteľné

Web a mail > Ochrana poštových klientov > Poštové doplnky

MailPlugins

Neviditeľné

Web a mail > Ochrana poštových klientov > Antispamová ochrana

Antispam

Voliteľné

Web a mail > Webová kontrola

WebControl

Voliteľné

Aktualizačný mirror

UpdateMirror

Voliteľné

Podpora Microsoft NAP

MicrosoftNAP

Voliteľné

Ostatné pravidlá

Ak je na inštaláciu vybraná akákoľvek funkcia v kategórii Web a mail, v zozname musí byť zahrnutá aj funkcia Filtrovanie protokolov.

Ak je na inštaláciu vybraná akákoľvek z podfunkcií sekcie Ochrana poštových klientov, v zozname musí byť zahrnutá aj funkcia Poštové doplnky.

Príklady:

ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=WebAndEmail,WebAccessProtection,ProtocolFiltering

ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=WebAndEmail,EmailClientProtection,Antispam,MailPlugins

Zoznam vlastností CFG_ properties:

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – vypnuté, 1 – zapnuté

Detekcia potenciálne nechcených aplikácií (PUA)

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

0 – vypnuté, 1 – zapnuté

LiveGrid®

 

CFG_EPFW_MODE=

0 – Automatický
1 – Interaktívny
2 – Politika
3 – Učiaci sa

Režim firewallu

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – vypnuté, 1 – zapnuté

Nastavenie proxy

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

IP adresa proxy

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Číslo portu proxy

CFG_PROXY_USERNAME=

<user>

Overenie používateľa

CFG_PROXY_PASSWORD=

<pass>

Heslo pre overenie