Operácie

Ak nastavíte viaceré pravidlá (podmienky), musíte označiť, ktorý operátor bude kombinovať dané pravidlá. V závislosti od výsledku klientsky počítač bude alebo nebude pridaný do dynamickej skupiny, ktorá používa túto šablónu.

details_hoverPoznámka:

Zvolená Operácia funguje nielen pri kombinovaní viacerých pravidiel, ale aj pri jedinom pravidle.

AND (Všetky podmienky musia byť splnené)

Splnené, ak sú všetky podmienky hodnotené pozitívne – počítač musí splniť všetky požadované parametre.

OR (Aspoň jedna podmienka musí byť splnená)

Splnené, ak je aspoň jedna z podmienok hodnotená pozitívne – počítač musí splniť aspoň jeden z požadovaných parametrov.

NAND (Aspoň jedna podmienka nesmie byť splnená)

Splnené, ak aspoň jedna z podmienok nie je hodnotená pozitívne – počítač nespĺňa aspoň jeden požadovaný parameter.

NOR (Žiadna podmienka nesmie byť splnená)

Splnené, ak žiadne podmienky nie sú hodnotené pozitívne – počítač nespĺňa žiadny z požadovaných parametrov.

details_hoverPoznámka:

Operátory nie je možné kombinovať. Pre šablónu dynamickej skupiny možno použiť iba jeden operátor, ktorý sa vzťahuje na všetky jej podmienky.