Individuálna registrácia prostredníctvom odkazu alebo QR kódu

Pri registrácii mobilného zariadenia pomocou registračného odkazu alebo QR kódu budete potrebovať fyzický prístup k danému zariadeniu. Pre použitie QR kódu je tiež potrebné mať na mobilnom zariadení nainštalovanú aplikáciu na čítanie/skenovanie QR kódov.

details_hoverPoznámka:

Na registráciu väčšieho množstva mobilných zariadení odporúčame použiť Registráciu prostredníctvom e-mailu.

1.Pre pridanie nového mobilného zariadenia prejdite do časti Počítače alebo Viac > Skupiny. Vyberte Statickú skupinu, do ktorej chcete pridať mobilné zariadenie a kliknite na Pridať nový > Mobilné zariadenia > Individuálna registrácia prostredníctvom odkazu alebo QR kódu.

add_mobile_devices

2.Názov zariadeniazadajte Názov mobilného zariadenia (tento názov sa ukáže v zozname Počítače), prípadne zadajte aj Popis.

3.Používateľ (voliteľný) – odporúčame vám priradiť používateľa k mobilnému zariadeniu. Je to vyžadované pre iOS zariadenia, avšak voliteľné pre Android.

4.Mobile Device Connector – bude vybraný automaticky. Ak máte viac ako jeden MDC, vyberte si zo zoznamu kliknutím na FQDN. Ak ešte nemáte nainštalovaný Mobile Device Connector, postupujte podľa časti Inštalácia Mobile Device Connector – Windows alebo Linux, kde nájdete inštalačné inštrukcie.

5.Licencia (voliteľná) – kliknite na Vybrať a zvoľte licenciu, ktorá bude použitá pre aktiváciu. Pre mobilné zariadenie sa vytvorí úloha pre klienta Aktivácia produktu. Bude použitá licenčná jednotka (jedna pre každé mobilné zariadenie).

6.Nadradená skupina – ak nemáte špecifikovanú statickú skupinu pre mobilné zariadenia, odporúčame vám vytvoriť Novú statickú skupinu (nazvanú napr. „Mobilné zariadenia“). Ak už skupinu máte, kliknite na /Všetko. Otvorí sa okno, kde môžete vybrať statickú skupinu.

7.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

8.Po kliknutí na Ďalej sa zobrazí registračný Odkaz (URL) a QR kód. Manuálne zadajte celú URL adresu do webového prehliadača mobilného zariadenia (napr. https://eramdm:9980/token, pričom token bude odlišný pre každé mobilné zariadenie) alebo pošlite túto URL adresu na mobilné zariadenie iným spôsobom. Môžete tiež použiť uvedený QR kód, čo môže byť jednoduchšie ako manuálne zadávanie URL adresy, avšak na danom mobilnom zariadení potrebujete mať nainštalovanú aplikáciu na čítanie/skenovanie QR kódov.

individual_enroll

9.Pre pridanie ďalšieho mobilného zariadenia kliknite na Registrovať ďalšie. Otvorí sa nové okno pre pridanie mobilného zariadenia, ktoré si pamätá predchádzajúce výbery položiek v rámci sekcie „Všeobecné“. Budete teda musieť zadať iba názov zariadenia a priradiť používateľa. Kliknite na Ďalej a postupujte podľa inštrukcií v kroku č. 7. Po vygenerovaní registračných odkazov a QR kódov kliknite na Zatvoriť, čím sa vrátite do predchádzajúceho okna.

10.Pre vykonanie samotnej registrácie mobilných zariadení postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

oRegistrácia zariadení Android

oRegistrácia zariadení iOS