Individuálna registrácia v rámci režimu Vlastník zariadenia

Pri registrácii mobilného zariadenia Android pomocou registračného QR kódu budete potrebovať fyzický prístup k danému zariadeniu. Túto registráciu je tiež možné vykonať iba na zariadení, ktoré je nové, prípadne bolo vymazané alebo na ňom boli obnovené výrobné nastavenia.

details_hoverPoznámka:

Nie je možné použiť metódu registrácie prostredníctvom e-mailu pre hromadnú registráciu zariadení Android v rámci režimu Vlastník zariadenia.

1.Pre pridanie nového mobilného zariadenia prejdite do časti Počítače alebo Viac > Skupiny. Vyberte Statickú skupinu, do ktorej chcete pridať mobilné zariadenie a kliknite na Pridať nový > Mobilné zariadenia > Individuálna registrácia ako vlastník zariadenia (iba Android 7 a vyššie).

add_mobile_devices_do

2.Názov zariadeniazadajte Názov mobilného zariadenia (tento názov sa ukáže v zozname Počítače).

3.Používateľ (voliteľný) – odporúčame vám priradiť používateľa k mobilnému zariadeniu. Je to vyžadované pre iOS zariadenia, avšak voliteľné pre Android.

4.Mobile Device Connector – bude vybraný automaticky. Ak máte viac ako jeden MDC, vyberte si zo zoznamu kliknutím na FQDN. Ak ešte nemáte nainštalovaný Mobile Device Connector, postupujte podľa časti Inštalácia Mobile Device Connector – Windows alebo Linux, kde nájdete inštalačné inštrukcie.

5.Licencia (voliteľná) – kliknite na Vybrať a zvoľte licenciu, ktorá bude použitá pre aktiváciu. Pre mobilné zariadenie sa vytvorí úloha pre klienta Aktivácia produktu. Bude použitá licenčná jednotka (jedna pre každé mobilné zariadenie).

6.Nadradená skupina – ak nemáte špecifikovanú statickú skupinu pre mobilné zariadenia, odporúčame vám vytvoriť Novú statickú skupinu (nazvanú napr. Mobilné zariadenia). Ak už skupinu máte, kliknite na /Všetko. Otvorí sa okno, kde môžete vybrať statickú skupinu.

7.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

8.Po kliknutí na Ďalej sa zobrazí registračný QR kód.

individual_enroll_do

9.Pokračujte na zariadení Android podľa týchto krokov.

10.Pre pridanie ďalšieho mobilného zariadenia kliknite na Registrovať ďalšie. Otvorí sa nové okno pre pridanie mobilného zariadenia, ktoré bude obsahovať predchádzajúce výbery položiek v rámci sekcie „Všeobecné“. Budete teda musieť zadať iba názov zariadenia a priradiť používateľa. Kliknite na Ďalej a postupujte podľa inštrukcií v kroku č. 7. Po vygenerovaní registračných QR kódov kliknite na Zatvoriť, čím sa vrátite do predchádzajúceho okna.