Identifikácia hardvéru

ESMC zozbierava z každého zariadenia podrobnosti o jeho hardvéri a pokúša sa daný hardvér identifikovať. Každé zariadenie pripojené k ESMC patrí do jednej z nasledujúcich kategórií, ktoré sú zobrazené v stĺpci Identifikácia hardvéru v okne device_default Počítače.

Detekcia hardvéru je zapnutá detekcia je zapnutá a pracuje správne.

Detekcia hardvéru je vypnutá detekcia bola vypnutá používateľom alebo automaticky ESMC Serverom.

Žiadne informácie o hardvéri nie sú k dispozícii žiadne informácie o hardvéri, čo znamená, že na klientskom zariadení je buď nepodporovaný operačný systém, alebo stará verzia agenta.

Detekcia hardvéru je nespoľahlivá detekcia bola nahlásená používateľom ako nespoľahlivá a bude vypnutá. Tento stav môže nastať len počas jediného intervalu replikácie pred vypnutím detekcie.