Otvorenie ESMC Web Console

ESET Security Management Center Web Console je hlavné používateľské rozhranie používané na komunikáciu s ESMC Serverom. Je to v podstate ovládací panel a tiež centrálne miesto, z ktorého môžete spravovať všetky bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET. Je to webové rozhranie, ktoré je dostupné pomocou webového prehliadača z akéhokoľvek miesta a zariadenia s prístupom na internet.

Existuje niekoľko možností otvorenia rozhrania ESMC Web Console.

Na vašom lokálnom serveri (počítači s Web Console) otvorte nasledujúcu URL adresu vo webovom prehliadači:
https://localhost/era/

Z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet zadajte do webového prehliadača URL adresu v nasledujúcom formáte:
https://yourservername/era/
Nahraďte „yourservername“ skutočným názvom alebo IP adresou svojho webového servera.

Pre prihlásenie do virtuálneho zariadenia ESMC použite nasledujúcu URL adresu:
https://[IP address]/
Nahraďte „[IP address]“ IP adresou vášho virtuálneho počítača ESMC. Ak si nepamätáte IP adresu, postupujte podľa kroku č. 9 v časti obsahujúcej inštrukcie nasadenia virtuálneho zariadenia.

Na vašom lokálnom serveri (počítač, na ktorom beží Web Console) kliknite na Štart > Všetky programy > ESET > ESET Security Management Center > ESET Security Management Center Web Console – otvorí sa prihlasovacie okno vo vašom predvolenom webovom prehliadači. Toto sa nevzťahuje na virtuálne zariadenie ESMC.

Ak na webovom serveri beží ESMC Web Console, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

fs_login_screen

details_hoverPoznámka:

Ak sa vám nedarí prihlásiť sa do Web Console alebo sa pri prihlasovaní zobrazí chybové hlásenie, pozrite si kapitolu Riešenie problémov – Web Console.