Vytvorenie politiky pre úpravu intervalu pripájania ESET Management Agenta

V nasledujúcom príklade si ukážeme, ako vytvoriť politiku pre ESET Management Agenta a upraviť jeho interval pripájania na ESMC Server. Odporúčame vykonať tieto kroky pred samotným testovaním hromadného nasadenia agenta vo vašom prostredí.

Vytvorte novú statickú skupinu. Pridajte novú politiku kliknutím na Politiky. Kliknite na Politiky v spodnej časti a kliknite na možnosť Nová.

admin_policies_new_wizard

Základné

Zadajte Názov pre novú politiku (napr. „Interval pripojenia agenta“). Pole Popis je voliteľné.

Nastavenia

Z roletového menu Produkt vyberte možnosť ESET Management Agent.

admin_policies_wizard2

icon_section Pripojenie

V zozname na ľavej strane vyberte kategóriu. Na pravej strane upravte požadované nastavenia. Každé nastavenie je pravidlo, pre ktoré môžete určiť príznak. Kliknite na položku Zmeniť interval.

admin_policies_wizard4

V poli Pravidelný interval zmeňte hodnotu na vami preferovaný časový interval (odporúčame 60 sekúnd) a kliknite na Uložiť.

admin_policies_wizard3

Priradiť

Zvoľte klientov (individuálne počítače/mobilné zariadenia alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

admin_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované klientske zariadenia a kliknite na OK.

admin_dg_tasks_target_list

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.