Vzdialené nasadenie agenta

Sú dostupné nasledujúce spôsoby vzdialeného nasadenia:

Group Policy Object (GPO) a Software Center Configuration Manager (SCCM) – túto metódu odporúčame používať pri hromadnom nasadení ESET Management Agenta na klientske počítače.

Úloha pre server Nasadenie agentov – alternatíva k metódam GPO a SCCM.

ESET Remote Deployment Tool – tento nástroj vám umožňuje nasadiť all-in-one inštalačné balíky vytvorené cez ESMC Web Console.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Vzdialené nasadenie agenta je možné len na klientskych počítačoch, ktoré sú pripojené na internet.

Povolenia na vzdialené nasadenie agenta

Ak chcete používateľom povoliť vytvárať GPO inštalátory a SCCM skripty, nastavte pre daných používateľov povolenia podľa nášho príkladu.

V rámci používania úlohy pre server „Nasadenie agentov“ je nevyhnutné používateľovi prideliť nasledujúce povolenia:

povolenie na zápis v rámci skupín a počítačov, na ktorých má prebehnúť nasadenie (kategória povolení Skupiny a počítače),

povolenie na použitie certifikátov (kategória povolení Certifikáty) s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty,

povolenie na použitie úlohy pre server Nasadenie agentov (v rámci kategórie povolení Úlohy a spúšťače servera).