Nasadenie agenta prostredníctvom GPO

Ak chcete nasadiť ESET Management Agenta pomocou GPO, pokračujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Inštalátor ESET Management Agenta v podobe súboru .msi a vytvorený súbor install_config.ini umiestnite do zdieľaného priečinka, do ktorého majú prístup vaše cieľové klienty.

folder_agent_deploy_sccm

validation-status-icon-warning Dôležité:

Klientske počítače budú potrebovať prístup k tomuto zdieľanému priečinku s oprávneniami čítania/zapisovania.

fs_agent_deploy_config08

2.Použite existujúci objekt Group Policy alebo vytvorte nový (kliknite pravým tlačidlom na GPO a kliknite na New). V strome GPMC (Group Policy Management Console) kliknite pravým tlačidlom myši na GPO, ktoré chcete použiť a vyberte možnosť Edit.

fs_agent_deploy_edit

3.V časti Computer Configuration prejdite do vetvy Policies > Software Settings.

4.Kliknite pravým tlačidlom myši na Software installation, vyberte možnosť New a kliknite na Package pre vytvorenie nového konfiguračného balíka.

fs_agent_deploy_config

5.Vyberte cestu k .msi súboru ESET Management Agenta. V dialógovom okne Open zadajte úplnú sieťovú cestu (UNC) zdieľaného balíka inštalátora, ktorý chcete použiť. Napríklad \\fileserver\share\filename.msi.

details_hoverPoznámka:

Uistite sa, že ste zadali UNC cestu k zdieľanému balíku inštalátora.

 

fs_agent_deploy_config02

6.Kliknite na Open a ako metódu nasadenia vyberte možnosť Advanced.

fs_agent_deploy_config04

7.Potvrďte nastavenia balíka a začnite s nasadzovaním pomocou GPO.

fs_agent_deploy_config06