Riešenie problémov – pripojenie agenta

Ak sa počítač nepripája na ESMC Server, odporúčame riešiť problémy s ESET Management Agentom lokálne na klientskom počítači.

Štandardne sa ESET Management Agent synchronizuje s ESMC Serverom každú minútu. Toto nastavenie môžete zmeniť vytvorením novej politiky na úpravu intervalu pripojenia ESET Management Agenta.

Skontrolujte najnovší protokol ESET Management Agenta. Súbor sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

details_hoverPoznámka:

Pre povolenie úplného zapisovania do protokolov vytvorte prázdny súbor s názvom traceAll bez prípony v rovnakom priečinku ako trace.log a reštartujte službu ESET Management Agent. Táto možnosť aktivuje úplné zapisovanie do protokolu trace.log.

last-error.html – protokol (tabuľka) zobrazujúci posledný chybový kód zaznamenaný počas toho, ako je ESET Management Agent spustený.

software-install.log – textový protokol poslednej vzdialenej inštalácie vykonanej pomocou ESET Management Agenta.

status.html – tabuľka zobrazujúca aktuálny stav komunikácie (synchronizácie) medzi ESET Management Agentom a ESMC Serverom.

trace.log – podrobná správa o celkovej aktivite ESET Management Agenta vrátane chýb, ktoré boli zaznamenané.

Medzi najčastejšie chyby, ktoré môžu brániť komunikácii ESET Management Agenta s ESMC Serverom, patria:

Vaša sieť nie je nastavená správne. Uistite sa, že počítač, na ktorom je nainštalovaný ESMC Server, môže komunikovať s pracovnými stanicami, kde je nainštalovaný ESET Management Agent.

Pre váš ESMC Server nie je nastavený port 2222.

DNS nepracuje správne alebo sú porty blokované firewallom. Pozrite si náš zoznam portov používaných nástrojom ESET Security Management Center alebo si prečítajte náš článok databázy znalostí: Ktoré porty a adresy treba povoliť, ak používam firewall od iného výrobcu?

Je použitý chybne vygenerovaný certifikát obsahujúci nesprávne alebo neúplné údaje, ktoré nezodpovedajú verejnému kľúču certifikačnej autority ESMC Servera. Pre vyriešenie tohto problému vytvorte nový certifikát ESET Management Agenta.