Pridanie klientskeho počítača do štruktúry ESMC

Predtým, ako začnete spravovať klientske počítače vo vašej sieti, musíte ich pridať do nástroja ESET Security Management Center. Pre pridanie počítačov do ESMC použite jednu z nasledujúcich metód:

Synchronizácia s Active Directory

Použitie nástroja RD Sensor

Manuálne pridanie nových zariadení

Lokálna inštalácia ESET Management Agenta