Počiatočná konfigurácia, nasadenie produktu ESMC a VDI

Predtým, ako začnete spravovať bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, musíte najprv vykonať počiatočnú konfiguráciu. Odporúčame vám použiť Prehľad stavu, a to obzvlášť v prípade, ak ste preskočili Sprievodcu spustením.

Používatelia Web Console

Po prihlásení do ESMC Web Console vytvorte jeden alebo viacero Natívnych používateľských účtov a nastavte pre ne Sady povolení pre umožnenie rôznych úrovní správy v nástroji ESET Security Management Center.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Neodporúčame používať prednastavený účet správcu nástroja ESMC (účet Administrator) ako štandardný používateľský účet. Tento účet slúži ako záloha v prípade, že sa vyskytnú problémy s bežnými používateľskými účtami. V takom prípade môžete použiť účet správcu a odstrániť dané problémy.

 

Čo sú certifikáty?

Certifikáty sú dôležitou súčasťou nástroja ESET Security Management Center, pretože sú potrebné pre umožnenie bezpečnej komunikácie súčastí ESMC s ESMC Serverom. Pre správnu komunikáciu súčastí ESMC musia byť všetky partnerské certifikáty platné a podpísané rovnakou certifikačnou autoritou.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Budú sa vám zobrazovať len tie certifikáty, ktoré sú umiestnené vo vašej domácej skupine (za predpokladu, že máte pridelené povolenia na čítanie certifikátov). Certifikáty vytvorené počas inštalácie ESMC sú zahrnuté v skupine Všetko a prístup k nim tak majú iba správcovia.

V rámci certifikátov máte na výber niekoľko možností:

Môžete používať certifikáty, ktoré boli automaticky vytvorené pri inštalácii nástroja ESMC.

Môžete vytvoriť novú Certifikačnú autoritu (CA) alebo importovať verejný kľúč, ktorý použijete pri podpisovaní Partnerského certifikátu pre každý komponent (ESET Management Agent, ESMC Server, ESMC MDM alebo Virtual Agent Host).

Môžete používať vlastnú Certifikačnú autoritu a certifikáty.

 

details_hoverPoznámka:

Ak sa chystáte migrovať ESMC Server na iný počítač, musíte exportovať/zálohovať všetky certifikačné autority, ktoré používate, ako aj certifikát ESMC Servera. V opačnom prípade súčasti ESMC nebudú komunikovať s vaším novým ESMC Serverom.

 
Správa licencií

ESET Security Management Center má svoju vlastnú Správu licencií, ktorá je dostupná z hlavného menu v sekcii Viac > Správa licencií.

Pridať licenciu môžete troma spôsobmi: môžete zadať Licenčný kľúč, použiť prihlasovacie údaje ESET Business Account (alebo prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu ESET License Administrator), prípadne odovzdať Offline licenčný súbor.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

Spôsoby nasadenia

ESET Security Management Center ponúka viacero spôsobov, ako na zariadenie nasadiť ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcich kapitolách.