Registrácia zariadení iOS prostredníctvom programu DEP

Device Enrollment Program (DEP) je program vytvorený spoločnosťou Apple, ktorý prináša nový spôsob registrácie firemných zariadení iOS. Prostredníctvom programu DEP môžete zariadenia iOS registrovať na diaľku bez potreby priameho kontaktu so zariadením a taktiež pri minimálnej interakcii používateľa. Apple DEP registrácia poskytuje správcom možnosť upravovať nastavenia zariadení iOS. Ponúka tiež možnosť zabrániť používateľovi odstrániť zo zariadenia MDM profil. Prostredníctvom programu DEP môžete zaregistrovať svoje existujúce zariadenia iOS (pokiaľ spĺňajú požiadavky na DEP registráciu), ako aj zariadenia iOS, ktoré vaša firma zakúpi v budúcnosti. Viac informácií o programe Apple DEP nájdete v príslušnej príručke a dokumentácii.

Pripojte svoj ESMC MDM Server k Apple DEP serveru:  

1.Uistite sa, že sú splnené všetky Apple DEP požiadavky týkajúce sa účtu i zariadení, ktoré chcete registrovať.

Účet programu DEP:

oProgram DEP je dostupný len v niektorých krajinách. Informáciu o dostupnosti programu DEP v jednotlivých krajinách nájdete na webovej stránke Apple DEP.

oPožiadavky týkajúce sa účtu programu DEP nájdete na nasledujúcich webových stránkach: požiadavky pre Apple Deployment Program a požiadavky pre Apple Device Enrollment Program.

oPodrobné informácie o požiadavkách na registrované zariadenia nájdete na tejto stránke.

2.Prihláste sa do vášho Apple DEP účtu (pokiaľ ešte nemáte vytvorený Apple DEP účet, môžete si ho vytvoriť tu).

3.Z ponuky Device Enrollment Program na ľavej strane obrazovky zvoľte možnosť Manage Servers (Spravovať servery).

MDM_DEP_add

4.Kliknite na Add MDM Server (Pridať MDM Server) a otvorí sa okno pre pridanie MDM Servera.

5.Do prázdneho poľa zadajte názov MDM Servera, napr. „MDM_Server“, a kliknite na Next.

MDM_DEP_add02

6.Nahrajte svoj verejný kľúč do portálu DEP. Kliknite na tlačidlo Choose File, vyberte súbor verejného kľúča (t. j. APNS certifikát, ktorý ste stiahli z portálu Apple Push Certificate Portal) a kliknite na Next (Ďalej).

MDM_DEP_addPK

7.Teraz si môžete stiahnuť váš Apple DEP token. Tento súbor bude potrebné nahrať pri vytváraní politiky pre ESMC MDC v sekcii Program registrácie zariadení Apple (DEP) -> Nahrať autorizačný token.

MDM_DEP_tokenD

Pridanie zariadení iOS do programu Apple DEP:

Ďalším krokom je priradenie zariadení iOS k vášmu virtuálnemu MDM Serveru na Apple DEP portáli. Pridať zariadenia iOS je možné na základe sériového čísla, čísla objednávky alebo nahraním zoznamu sériových čísel cieľových zariadení vo formáte CSV. Pri každej z týchto možností je potrebné zariadenie iOS priradiť k virtuálnemu MDM Serveru (ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch).

MDM_DEP_CSV

validation-status-icon-error Upozornenie:

Ak zariadenie odstránite z portálu DEP, bude odstránené natrvalo a nebude možné ho pridať späť.

Po priradení zariadení k MDM Serveru môžete odísť z Apple DEP portálu a prejsť do ESMC Web Console.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Ak registrujete firemné zariadenia iOS, ktoré sa už používajú (a ktoré spĺňajú požiadavky pre DEP registráciu), nové nastavenia upravené politikou budú na tieto zariadenia aplikované až po obnovení výrobných nastavení na príslušných cieľových zariadeniach.  

Pre dokončenie procesu registrácie je potrebné nahrať APNS certifikát do politiky pre MDC, ktorá bude priradená k MDM Serveru. (Táto MDC politika bude upravovať nastavenia MDM Servera.)

details_hoverPoznámka:

Ak zariadenie iOS pri registrácii zobrazí chybové hlásenie, že sa nepodarilo stiahnuť registračný profil ESET, uistite sa, že MDM server je v rámci portálu DEP správne nakonfigurovaný (má správne certifikáty) a že ste k vášmu ESMC MDM Serveru na Apple DEP portáli priradili správne zariadenie iOS.