Šablóny dynamickej skupiny

Šablóny dynamickej skupiny stanovujú kritériá, ktoré musia počítače splniť, aby boli zaradené do konkrétnej dynamickej skupiny. Ak počítač tieto kritériá splní, bude automaticky presunutý do príslušnej dynamickej skupiny.

details_hoverPoznámka:

Šablóna je statický objekt uložený v statickej skupine. Na to, aby mali používatelia prístup k šablónam, musia mať pridelené príslušné povolenia. Na prácu so šablónami dynamických skupín potrebuje používateľ príslušné prístupové práva. Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko a sú štandardne dostupné len pre správcu. Ostatným používateľom musia byť pridelené dodatočné povolenia. V dôsledku toho sa môže stať, že používatelia nebudú vidieť predvolené šablóny. Šablóny je možné presunúť do skupiny, ku ktorej má konkrétny používateľ pridelené prístupové práva.

Duplikovanie šablóny je možné len v prípade, že používateľovi boli pridelené povolenia na zápis (v rámci kategórie povolení s názvom Šablóny dynamickej skupiny) pre skupinu, v ktorej je umiestnená pôvodná šablóna, a taktiež pre domácu skupinu daného používateľa (do ktorej bude umiestnená kópia pôvodnej šablóny). V nasledujúcom príklade nájdete návrh na zlepšenie.

Vytvorenie novej šablóny dynamickej skupiny

Pravidlá pre šablónu dynamickej skupiny

Šablóna dynamickej skupiny – príklady

 

Správa šablón dynamických skupín

Šablóny môžete spravovať v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Nová šablóna

Kliknite na túto možnosť pre vytvorenie novej šablóny vo svojej domácej skupine.

details_default Zobraziť podrobnosti

Zobrazenie súhrnu informácií o zvolenej šablóne.

edit_default Upraviť/Upraviť šablónu správy

Úprava zvolenej šablóny. Kliknite na Uložiť ako, ak chcete ponechať pôvodnú šablónu a vytvoriť novú podľa šablóny, ktorú práve upravujete. Pre vašu novú šablónu zadajte názov.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie novej šablóny dynamickej skupiny na základe zvolenej šablóny. Pre takto vytvorenú novú šablónu je potrebné zadať nový (odlišný) názov. Duplicitná šablóna bude umiestnená vo vašej domácej skupine.

delete_default Vymazať

Trvalé odstránenie šablóny.

move_default Prístupová skupina

Presunutie zvolenej šablóny do inej statickej skupiny. Toto je užitočné v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov.

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.